Nyheter Fisk

Till Naturresursinstitutet returnerades år 2020 sammanlagt 1011 fiskmärken. Med hjälp av de returnerade fiskmärkena fås viktig information om fiskarnas vandringar, växt och dödlighet samt om utsättningarnas lönsamhet.

Bland dem som returnerat fiskmärken år 2020 ordnades ett lotteri den 16.2.2021. Vinsterna bestod av fem fiskedräkter och fem spinnfiskeset. Vinstlotterna föll i år till följande orter: Helsingfors, Hollola, Jyväskylä, Kuusankoski, Lovisa, Mallusjoki, Palokka, Tikkakoski, Tusby och Vanda. Vinnarna har meddelats personligen.

Returnera fiskmärken också år 2021

För forskningen är det viktigt att fiskare returnerar de märken som de hittar och meddelar de fångade fiskarnas fångstuppgifter så noggrant som möjligt. Märket kan returneras elektroniskt eller per post.

Noggrannare anvisningar på vår webbsida.

Ett nytt lotteri ordnas också nästa år bland alla i Finland fastbosatta personer som skickar in fiskmärken med tillhörande fångstuppgifter under år 2021. Fisken kan vara fångad när som helst. Varje inlämnat märke motsvarar en lott.