Nyheter Fisk

Till Naturresursinstitutet returnerades år 2019 sammanlagt 724 fiskmärken. Med hjälp av de returnerade fiskmärkena fås viktig information om fiskarnas vandringar, växt och dödlighet samt om utsättningarnas lönsamhet.

Bland dem som returnerat fiskmärken år 2019 ordnades ett lotteri den 25.2.2020. Vinsterna bestod av fem fiske klädset och fem spinnfiskeset. Vinsterna fördelades landet runt: Vedenoja, Kuopio, Lahtis (2 st), Riihimäki, Padasjoki, Jyväskylä, Villmanstrand, Vääksy och Björneborg. Vinnarna har meddelats personligen.

Returnera fiskmärken också år 2020

För forskningen är det viktigt att fiskarena returnerar de märken som de hittar och meddelar fiskarnas fångstuppgifter så noggrant som möjligt. Märket kan returneras elektroniskt eller per post.

Noggrannare anvisningar på våra webbsida

Ett nytt lotteri ordnas också nästa år bland alla i Finland fastbosatta personer som skickar in fiskmärken med tillhörande fångstuppgifter under år 2020 . Fisken kan vara fångad när som helst. Varje inlämnat märke motsvarar en lott.