Nyheter Fisk

Till Naturresursinstitutet returnerades år 2018 sammanlagt 787 fiskmärken. Med hjälp av de returnerade fiskmärkena fås viktig information om fiskarnas vandringar, växt och dödlighet samt om utsättningarnas lönsamhet.

Bland dem som returnerat fiskmärken år 2018 ordnades ett lotteri den 30.1.2019. Vinsterna bestod av fem fiske klädset och fem spinnfiskeset. Vinsterna fördelades landet runt: Jyväskylä, Kouvola, Riihimäki, Kerma, Åbo, Lahtis och Piehinki. Vinnarna har meddelats personligen.

Returnera fiskmärken också år 2019

För forskningen är det viktigt att fiskarena returnerar de märken som de hittar och meddelar fiskarnas fångstuppgifter så noggrant som möjligt. Märket kan returneras elektroniskt eller per post.

Noggrannare anvisningar på våra webbsidor.

Ett nytt lotteri ordnas också nästa år bland alla i Finland fastbosatta personer som skickar in fiskmärken med tillhörande fångstuppgifter under år 2020 . Fisken kan vara fångad när som helst. Varje inlämnat märke motsvarar en lott.