Nyheter Vilt

Enligt den senaste uppskattningen av stammen fortsätter minskningen av antalet lodjur som inleddes 2014. Stammen har minskat med cirka 20 procent jämfört med i fjol. Före jaktsäsongen 2018/2019 finns det uppskattningsvis 1 865–1 990 lodjur i Finland som är äldre än ett år.

Den största minskningen av lodjursstammen har skett i sex av Finlands viltcentrals områden: Norra Karelen, Norra Savolax, Kajanaland, Mellersta Finland, Egentliga Finland och Österbotten. I övriga delar av landet har minskningen varit mindre eller antalet lodjur förblivit på nästan samma nivå som i fjol.

Den största orsaken till det minskade antalet lodjur är dödlighet till följd av jakt. Inga betydande förändringar har inträffat i naturlig dödlighet bland lodjur jämfört med tidigare år.

Uppskattningen av stammen utgår från observationer av familjegrupper och separata spårrekningar av dessa, registrerade av rovdjurskontaktpersoner under tiden 1.9.2017–28.2.2018. I alla lodjursobservationer ingick totalt cirka 4 160 syn- och spårobservationer av lodjurs familjegrupper, vilket är 16 procent mindre än under motsvarande period 2016–2017.
I uppskattningen ingår inte observationer av familjegrupper från Åland. Inte heller en uppskattning av antalet ungar födda i maj och juni 2018 ingår.

Utöver uppskattningen av stammen som utgår från observationer har Naturresursinstitutet med hjälp av en prognosmodell uppskattat lodjursstammens utveckling fram till år 2021 med olika grader av jaktskatt. Antalet lodjur och familjegrupper samt prognosmodellen presenteras närmare i Lukes rapport: Lodjursstammen i Finland 2018.

Utgående från observationer av familjegrupper uppskattas cirka 332–375 kullar ha observerats 2017, vilket är 22 procent mindre än 2016.