Nyheter Vilt

Enligt Naturresursinstitutets uppskattningar övervintrar något över 800 skogsrenar i Kajanaland. Åren 2015–2019 har vinterpopulationen varierat mellan 700 och 750 skogsrenar.

– Som mest fanns det 1 700 skogsrenar i Kajanaland år 2001. Sedan minskade populationen snabbt till endast cirka 800 individer år 2009, säger forskare Antti Paasivaara på Naturresursinstitutet.

Den nu observerade lilla ökningen beror på att kalvproduktionen återhämtat sig efter dåliga år. I år är kalvarnas andel av vinterpopulationen i Kajanaland cirka 14 procent, vilket är något mer än de normala andelarna de senaste åren.

Populationsökningen kan också delvis bero på hur skogsrenarna rört sig mellan ryska gränszonen och övervintringsområdena i Kajanaland samt att man lyckats lokalisa djuren före räkningarna.

Enligt Antti Paasivaara lyckades man i år speciellt bra med att hitta grupperna av sarvar som rör sig utanför övervintringsmarkerna.

I vinter observerades de största populationstätheterna av skogsrenar i området mellan Vuosanka och Hiisijärvi och på åsarna mellan Sotkamo och Nimisenkangas

Trots den försiktiga återhämtningen är det totala beståndet av skogsren i Kajanaland och ryska Karelen fortfarande litet. Populationen decimeras av stora rovdjur, trafiken och bristen på lämpliga livsmiljöer. I Ryssland är skogsrenarna dessutom utsatta för tjuvjakt.

Förhandskartläggningarna och flyginventeringarna lyckades bra

Flyginventeringarna av skogsren genomfördes 27.2–4.3 som en del av Naturresursinstitutets årliga beståndsberäkningar. Förhållandena var utmärkta, med soligt flygväder och tillräckligt med snö, vilket gjorde det lättare att se spåren och skogsrenhjordarna.

Inventeringsområdena valdes utifrån en förhandskartläggning huvudsakligen utifrån data från GPS-märkta skogsrenar, Naturresursinstitutets och Forststyrelsens fältobservationer samt observationer från allmänheten.

Naturresursinstitutet tackar alla som har deltagit i observationerna av skogsrenar.