Nyheter Mat, Skog

Utifrån observationer av kart blir lingonskörden högst medelmåttig. I södra och mellersta Finland torde huvudskörden bli färdig i månadsskiftet augusti-september. Blåbär plockas nu på områden söder om Uleåborg, skörden blir i en stor del av landet mestadels svag.

Mängden mogna blåbär i observationsskogarna har varit lägre än genomsnittet på över 60 procent av provrutorna.

– Den svaga blåbärsskörden kan delvis förklaras av den svåra torkan och värmeböljan sommaren 2018 som kan ha minskat bildningen av blomämnen hösten 2018. Regionala skillnader är dock alltid stora, och som förra året lönar det sig att leta efter goda fångster på fuktiga växtplatser, påminner specialforskare Rainer Peltola, Naturresursinstitutet (Luke).

Värmeböljan får hjortronen att mogna snabbt

Utifrån observationer av kart blir lingonskörden högst medelmåttig. Foto: Merja Lindroos, Luke.

Hjortronkarten har varit färre än genomsnittet i 65 procent av de räknade provrutorna. Detta innebär huvudsakligen en svag skörd även av hjortron. Hjortron är just nu färdiga att plocka på varma växtplatser ända ner till södra Lappland. På täckta växtplatser kan bären fortfarande vara omogna men värmeböljan påskyndar även mognaden av hjortron.

Huvudblomningen av lingon var i princip riklig. Omogna lingon har räknats fram till mitten av juli på 85 provrutor i observationsskogarna. Antalet kart har varit genomsnittligt eller ännu rikligare i fyra observationsskogar av fem. Pollineringen av lingon har varit lyckad och skördeutsikterna är gynnsamma.

Naturresursinstitutet och 4H-förbundet i Finland fortsätter samarbetet kring bärobservationer under 2019. De observationer som gjorts hittills har införts i ett informationssystem för bärobservationer som är tillgängligt för alla på marjahavainnot.fi (på finska). Alla som är intresserade av bärskörden och naturobservationer är välkomna att lämna in bärobservationer. Anvisningar om att etablera en observationsskog och om att göra och registrera observationer finns på denna adress (på finska).

Läs också