Nyheter Fisk

I Torne och Simo älvar har det från början av sommaren vandrat stora mängder lax: fram till 14 juni har 35 430 laxar vandrat upp i Torne älv och 2642 i Simo älv. Motsvarande laxmängder har tidigare somrar uppnåtts först 2–3 veckor senare kring midsommar och början av juli. Laxvandringen startade på sedvanligt sätt i slutet av maj.

– Om toppen även detta år nås vid samma tid, kommer den totala laxmängden att vara rekordstor, säger forskaren Atso Romakkaniemi på Naturresursinstitutet (Luke).

Enligt Romakkaniemi förebådar den milda vintern och varma våren en tidig lekvandring. Det stora antalet vandringslaxar förklaras även av att bestånden av vild lax har blivit starkare.

Tack vare den rikliga laxvandringen har fiskarnas fångster i början av sommaren varit goda i år. Under de senaste åren har fångsten uppgått till 10 000–20 000 laxar/fiskesäsong. Utöver älvfisket fiskas dessutom tiotusentals Torneälvslaxar årligen i Östersjön.

Luke följer laxstigningens omfattning och tidpunkt med ekolod. Under de första somrarna med ekolodning 2009–2011 observerades 20 000–30 000 vandringslaxar/sommar, och från 2012 och framåt 50 000–100 000 laxar. Så här stora laxmängder har inte observerats i någon annan av Atlantlaxens lekälvar på två årtionden. I Simo älv har laxmängderna under motsvarande period ökat från ett tusen till några tusen laxar.

Lohi_Pello_ville-vaha-1000
Foto: Ville Vähä, Luke

Laxbeståndet i Torne älv fortsätter att öka

För närvarande pågår förutom uppföljning av vandringslaxarna i Torne älv även uppföljning av mängden laxyngel på väg mot havet.

– I vår ser det ut som om åtminstone två miljoner yngel kommer att vandra till havet, när antalet har varit cirka 1,5 miljoner under tidigare år. Laxbeståndet i Torne älv ökar alltså fortsättningsvis, säger Romakkaniemi.

Laxen leker naturligt i omkring 40 älvar som rinner ut i Östersjön, och den sammanlagda yngelproduktionen i dessa är numera cirka tre miljoner havsvandrande laxyngel om året.

Laxvandringen går att följa 24/7

Utvecklingen av mängden vandringslax går att följa på nätet (www.luke.fi/nousulohet) fram till slutet av augusti. Luke publicerar nya uppgifter om laxmängdernas utveckling så gott som dagligen.

Uppföljningsinformationen kommer från ekolod i Torne älv i Kattilakoski i närheten av Polcirkeln och i Simo älv vid bron på riksväg fyra. Ekoloden har tagits fram för forskningsbruk, och de visar undervattensvideobild utifrån vilken fiskarna räknas. Dessa och andra uppgifter som samlats in om vildlaxbestånden används som grund för förvaltning av laxbestånden.