Nyheter Fisk

Naturresursinstitutet håller precis på att inleda den årliga uppföljningen av vandringslax i Tana älv. Uppföljningen görs med ekolod och undervattensvideokameror. Den exceptionellt kraftiga och sena vårfloden medför svårigheter med att inleda uppföljningen och gör att ekolodningen försenas.

Det totala antalet vandringslaxar i Tana älv har under de senaste två åren följts upp genom räkning med hjälp av ekolod i Polmak, cirka 55 km uppströms från Tana älvs mynning. Uppföljningen med ekolod fortsätter även sommaren 2020, men den kraftiga och exceptionellt sena vårfloden gör att uppföljningen kommer att inledas två–tre veckor senare än under de föregående åren.

– Som det ser ut nu kommer räkningen med hjälp av ekolod att kunna inledas först kring mitten av juni. En del av laxbeståndet hinner vandra upp i Tana älv innan uppföljningen inleds, säger Panu Orell vid Naturresursinstitutet.

Resultaten av uppföljningen med ekolod går att följa på Naturresursinstitutets webbplats (på finska): http://kalahavainnot.luke.fi/fi/seurannat/tenojoen-nousulohiseuranta/ Informationen uppdateras så ofta som möjligt, minst en gång i veckan så snart uppföljningen har inletts.

Videokameror installerades redan före vårfloden

Antalet vandringslaxar har räknats med hjälp av undervattensvideokameror i två biälvar till Tana älv, i Utsjoki älv sedan 2002 och i Laksjohka sedan 2009. Videokameror har installerats i båda älvarna även i år, i maj innan vårfloden började.

– Installationerna var en liten risktagning, eftersom vårfloden förväntades bli mycket kraftig och i värsta fall kan förstöra kamerautrustningen som är installerad på botten av älvarna, säger Orell.

Om installationerna håller kommer kamerorna att ge värdefull information om antalet vandringslaxar i en situation där räkningen med hjälp av ekolod försenas i Tana älvs huvudfåra.

Fisketuristers fångst följs upp på internet

Fiskesäsongen i Tana älv inleds för fisketurister den 10 juni. Fisketuristerna kan lämna in uppgifter sin laxfångst och uppgifterna finns tillgängliga på Naturresursinstitutets webbplats (på finska): http://kalahavainnot.luke.fi/fi/seurannat/tenojoen-lohisaaliit/. Uppföljningen av fångsten uppdateras kontinuerligt ända till fiskesäsongens slut.

På webbplatsen visas fisketuristernas laxfångst i Tana älv per vecka och indelad i olika viktklasser. På webbplatsen finns också information om laxfångstens fördelning på olika fiskeområden, Nuorgam, Vetsikko, Utsjoki och Outakoski. Där finns dessutom fisketuristernas uppgifter om laxfångsten inlämnade åren 2017–2019.