Nyheter Fisk

Naturresursinstitutet har inlett den årliga uppföljningen av uppvandrande laxar i Tana älv med ekolod och undervattensvideokameror. Uppföljningen genomförs under fullkomligt exceptionella förhållanden med totalförbud mot laxfiske i Tana älv och Tanafjorden och på kusten på vardera sidan av fjorden.

Det totala antalet vandringslaxar i Tana älv har under de senaste tre åren följts upp genom räkning med hjälp av ekolod i Polmak, cirka 55 km uppströms från Tana älvs mynning. Uppföljningen fortsätter sommaren 2021.

− Ekolodsuppföljningen i Polmak ger oss en ännu noggrannare uppskattning av antalet laxar som vandrar upp i Tana älv, nu när inga laxar dras upp nedanom räkningsplatsen, säger forskare Panu Orell vid Naturresursinstitutet.

Enligt Panu Orell är data från ekolodsuppföljningen extra viktiga i och med avsaknaden av fiske- och fångstdata och fångstprover.

Resultaten av uppföljningen med ekolod går liksom tidigare att följa på Naturresursinstitutets webbplats (på finska) på https://kalahavainnot.luke.fi/fi/seurannat/tenojoen-nousulohiseuranta/. Informationen på webbsidan uppdateras så ofta som möjligt, minst en gång i veckan från och med de första veckorna i juni.

Laxarna i Utsjoki och Vetsijoki älvar räknas också

Naturresursinstitutet följer också upp antalet vandringslaxar i Utsjoki och Vetsijoki älvar, som är Tana älvs största biälvar i Finland. I Utsjoki utförs uppföljningen med undervattensvideokameror och i Vetsijoki med ekolod.

Detta är redan tjugonde året för videouppföljning i Utsjoki. Däremot har antalet laxar som vandrar upp i Vetsijoki räknats endast 2016.

– Vi får mycket värdefull information om laxbeståndet i Utsjoki i ett läge då beståndet inte utsätts för fiske. Samtidigt kan vi göra uppskattningar av hur många laxar som skulle ha simmat upp i Utsjoki utan några begränsningar av fisket, säger Panu Orell.

Laxarna räknas med ekolodsräkning i Tana älvs källflöden i Norge

Utöver Naturresursinstitutet följer forskare från Norska institutet för naturforskning (NINA) upp antalet laxar som simmar upp i olika delar av Tana älv. De norska forskarna räknar vandringslaxar med ekolod i Enare älv och Kárášjohka älv, två biälvar i Tana älvs övre lopp. Vandringslaxar har räknats i bägge älvarna även under tidigare år.

Utöver räkningarna av vandringslaxar undersöks antalen leklaxar i Tana älvs biflöden genom ytdyk på hösten strax före lektiden. Leklaxar räknas i åtminstone tre biflöden.

− Sammantaget ger laxuppföljningarna i Tana älv en mycket komplett bild av antalet laxar som simmar upp i olika delar av älven för att leka, säger Panu Orell.