Nyheter Fisk

De första uppvandrade laxarna har redan upptäckts vid ekolodsuppföljningen. Utvecklingen av antalet lekvandrande lax kan följas på Naturresursinstitutets webbplats på www.luke.fi/nousulohet.

Naturresursinstitutet följer även upp laxynglens vandring ut till havet och undersöker laxens och havsöringens lekvandring upp i älven genom att märka fiskar med radiosändare.

Mängden yngel (smolt) som vandrar från Torne älv ut i havet beräknas med hjälp av världens största smoltryssja. I änden av ryssjan finns en flotte som gör att fiskarna kan hanteras snabbt och varsamt. Foto: Ville Vähä, Naturresursinstitutet.

Under somrarna 2017 och 2018 var antalet lekvandrande lax i Torne älv och Simo älv mindre än under tidigare år.

Ekolod som används för att räkna antalet uppvandrande lax har installerats i Simo älv och Torne älv. I Torne älv finns loden i Kattilakoski vid polcirkeln. Ekolodet ger en videobild där man kan se antalet fisk och dessutom bland annat fiskarnas längd och i vilken riktning fiskarna simmar. Foto: Atso Romakkaniemi, Naturresursinstitutet.

– Laxbeståndens yngelproduktion är dock fortfarande riklig. Därför finns det återigen förutsättningar för en bra laxvandring, säger specialforskare Atso Romakkaniemi på Naturresursinstitutet. Laxynglens vandring följs upp i båda älvarna genom forskningsfångst.

Förra året inleddes ett fyra år långt projekt i Torne älv för att undersöka laxens och öringens lekvandringsbeteende. I år fortsätter märkningen av uppvandrande fiskar med radiosändare och följer upp fiskarnas lekvandring i olika delar av vattendraget.