Nyheter Fisk, Mat, Miljö

Laxfångsten från Torne älv under fiskesäsongen 2017 var uppskattningsvis 92 ton (13 600 laxar), vilket är nästan dubbelt mindre än under fiskesäsongen 2016. Under detta årtionde har laxfångsten från Torne älv varierat mellan 31 och 166 ton, och den genomsnittliga fångsten har uppgått till cirka 100 ton/fiskesäsong.

Största delen (77 %) av laxfångsten kom från den finska sidan. Över 80 procent av laxfångsten fiskades med spö och resten främst med flytnät och fångsthåv på fiskeställena i älvens nedre del.

Laxarnas lekvandring inföll cirka en vecka senare än under tidigare år. Fritidsfiskarnas laxfångster ökade först under midsommarveckan, och den bästa fångsttiden fortsatte till mitten av juli.

Uppgifterna om fångsten på den finska sidan kommer från Naturresursinstitutet och uppgifterna om fångsten på den svenska sidan från Länsstyrelsen i Norrbotten.

Under tjugo år har laxfångsten från Torne älv varierat mellan 15 och 166 ton.

Fortfarande många fiskare

År 2017 inlöste 11 400 fiskare spöfisketillstånd för det gemensamma tillståndsområdet Torne-Muonio-Könkämä älvar. Antalet fiskare var nästan lika stort som 2016, och tredje störst sedan uppföljningen började på 1990-talet. Hela 89 procent av fiskarna var utsocknes, och de fick också största delen av laxfångsten (75 %).

Regionalt var fisket livligast på området mellan Lappea och Äkäsjokisuu i Kolari. Även största delen av fångsten kom från Kolari. Andra enskilda områden där fångsten var stor var den nedre delen av älven och Matkakoski som stod för cirka en femtedel av fritidsfiskets laxfångst.

Enligt fiskeenkäten som riktade sig till de finländska fiskare som löst in gemensamt tillstånd använde utsocknes fiskare mest pengar på logi och livsmedel under fiskeresan. Dessutom uppstod kostnader för bland annat resor, inköp av fiskeredskap och fisketillstånd. Med beaktande av alla kostnader spenderade turisterna uppskattningsvis 10 miljoner euro.

Fångsten minskade också i de andra floderna

Förutom när det gäller Torne älv minskade antalet vandringslaxar och fångster även i de andra laxälvarna i Bottenviken. Till exempel halverades antalet vandringslaxar och fångsten i Simojoki. Mer exakt information om laxbeståndets nuläge i Östersjön erhålls i maj då Internationella havsforskningsrådet (ICES) rapporterar om uppföljningen av laxbestånden i olika länder. Samtidigt erhålls en bättre uppfattning om varför laxen minskat 2017.