Nyheter Fisk

Kräftfiskesäsongen inleds på torsdag 21.7 klockan 12. Sommarens fångster förväntas bli bra, tack vare en tidig vår som gett en lång tillväxtsäsong. Enligt den nya lagen om fiske får endast registrerade kommersiella fiskare sälja sina kräftfångster.

Bild: Jouni Tulonen/ Luke
Bild: Jouni Tulonen/ Luke

En tidig vår gav kräftorna mycket tid att byta skal under försommaren och rommen som honorna har gått och burit på har redan hunnit kläckas. Från senaste kräftsäsong blev det också kvar en del storvuxna kräftor till denna säsong. Baserat på detta torde vi kunna se fram emot en säsong med goda kräftfångster.

 

 

 

Endast kommersiella fiskare får sälja kräftor

Enligt den nya lagen om fiske får endast kommersiella fiskare, registrerade vid NTM-centralen, sälja sina kräftfångster. Registrering krävs inte om man under kräftsäsongen säljer högst 300 kräftor, direkt till konsumenterna.

Utplantering av signalkräfta förbjudet

Ny finländsk och europeisk lagstiftning om främmande invasiva arter har satt punkt för utsättning av signalkräftor i Finland och resten av Europa. Förbudet gäller alla utsättningar, även sådana gjorda i vatten där det finns signalkräfta från tidigare. Orsaken bakom förbudet är att man vill förebygga skador förorsakade av främmande arter och trygga den finländska naturens mångfald. Med förbudet hindrar man samtidigt kräftpesten från att spridas med signalkräftorna.

Se upp med kräftpesten

Den här sommaren har det redan påträffats ett misstänkt fall av kräftpest, i Vesanto. Risken för kräftpest, i synnerhet för de försvagade flodkräftsbestånden, gör att man måste vara allt noggrannare i vården av kräftvattnen och vid själva kräftfisket. Varje kräftfiskare måste ta sitt ansvar och den som rör sig från ett vatten till ett annat måste se till att rengöra både sina fiske- och kräftfiskeredskap noggrant. Kom också ihåg att kräftor endast får sumpas i det vatten varifrån de är fångade. Kräftpesten är förödande för flodkräftbestånden och skadar även signalkräftbestånden.

Naturresursinstitutet samlar in kräftobservationer

Information om kräftobservationer och kräftbestånden tas emot på nätsidan www.kalahavainnot.fi. Informationen behövs bland annat för evaluera hur hotad flodkräftan är och för att planera kräfthushållningen. Informationen om flodkräftsobservationer lämnas inte ut till allmänheten, utan används av rådgivningen, forskarna och fiskerimyndigheterna. Däremot kan man bekanta sig med signalkräftsförekomsterna på nätsidans utbredningskartor.