Nyheter Ekonomi, Jordbruk, Landsbygd, Mat

Enligt Naturresursinstitutets färska årsöversikt över jordbruket och livsmedelsekonomin ökar försäljningen av ekologisk mat snabbt i världen och i Finland. Den åkerareal som används för ekologisk produktion ökar samtidigt snabbt. I år fortsätter konsumentpriserna på livsmedel att stiga. Finlands export av jordbruksprodukter och livsmedel är nu på rekordnivå.

I år uppskattas den globala försäljningen av ekologiska livsmedel och drycker uppgå till över 100 miljarder euro. Sedan 2000 har den årliga tillväxten fortsatt legat kring tio procent. Enligt Naturresursinstitutets forskningsprofessor Jyrki Niemi kan den konventionella livsmedelsbranschen endast drömma om en så snabb tillväxt – och tillväxtpotentialen verkar fortfarande enorm.

– Populariteten förklaras med konsumenternas ökande intresse för och positiva uppfattningar om ekologiskt producerade livsmedel. Eftersom konsumenterna anser att produkterna är hälsosamma, äkta och autentiska i smaken, köper de ekologiskt.

I år uppskattas den globala försäljningen av ekologiska livsmedel och drycker uppgå till över 100 miljarder euro. Foto: Erkki Oksanen

På 2010-talet har försäljningen av ekologiska produkter även i Finland ökat med över tio procent per år. Förra året uppgick den finländska minutförsäljningen av ekologiska produkter till totalt 336 miljoner euro.

– Den ekologiska produktionen har länge ansetts tjäna konsumenter med hög inkomstklass. Marknaden håller dock på att utvidgas från välbärgade konsumenter till vanliga konsumenter som är intresserade av livsmedlens kvalitet och säkerhet överlag. Även människors intresse för miljöfrågor stöder den ökande efterfrågan på ekologiska produkter, konstaterar Niemi.

Den ekologiska matens marknadsandel är fortfarande liten i Finland, 2,4 procent av minutförsäljningen. Med denna andel ligger vi inte en nära världstäten – jämfört med till exempel Danmark där över 13 procent av matinköpen är ekologiska. Även i grannlandet Sverige är nästan tio procent av livsmedelsförsäljningen ekologisk.

På 2000-talet har produktionen av ekologisk mjölk fyrdubblats

Förra året odlades 13 procent av den finländska åkerarealen ekologiskt, dvs. nästan 300 000 hektar. Cirka 5 000 gårdar odlade ekologiskt, vilket är elva procent av alla gårdar. De ekologiska gårdarna är i medeltal större än vanliga gårdar.

Det finns cirka tusen ekologiska djurgårdar i Finland. Huvuddelen av dessa producerar nötkött eller mjölk. I dag är produktionen av ekologisk mjölk i Finland fyra gånger större än i början av millenniet. Förra året levererades nästan 70 miljoner liter ekologisk mjölk till mejerierna, vilket är tre procent av all mjölk.

Cirka tre procent av nötköttsproduktionen och under en halv procent av svinköttsproduktionen är ekologisk, medan hela sju procent av äggen är ekologiska. Sedan 2010 har produktionen av ekologiska ägg tredubblats.

Livsmedelspriserna fortsätter stiga

I synnerhet priserna på grönsaker, kött, smör och ägg har stigit. Foto: Erkki Oksanen

Efter några år av sjunkande priser började livsmedelspriserna förra året åter stiga i Finland. I år har priserna fortsatt stiga. I april 2019 var konsumentpriserna på livsmedel två procent högre än ett år tidigare.

Priserna på livsmedel har stigit i alla huvudproduktgrupper. I synnerhet priserna på grönsaker, kött, smör och ägg har stigit. Grönsaker och svinkött är över nio procent dyrare än föregående år.

– Den största orsaken till de fluktuerande priserna är förändringarna i världsmarknadspriserna. Till följd av de högre importpriserna minskar den priskonkurrens som importen ger upphov till på den finländska marknaden. Dessutom har förra sommarens och höstens dåliga skördar realiserats i form av prishöjningar inom jordbruket och livsmedelsindustrin, säger Naturresursinstitutets specialforskare Terhi Latvala.

I år växer livsmedelsexporten med rekordfart

Den finländska exporten av jordbruksprodukter och livsmedel minskade klart i fjol. Livsmedelsexporten uppgick till totalt 1 520 miljoner euro, vilket var fyra procent mindre än 2017. I år växer livsmedelsexporten dock med rekordfart. Under det första kvartalet 2019 var exporten nästan 16 procent större än året innan.

I år växer livsmedelsexporten dock med rekordfart. Foto: Erkki Oksanen

Enligt specialforskare Csaba Jansik kan den ökade exporten förklaras med flera faktorer.

– Exportens värde har ökat både till följd av en större exportvolym och högre exportpriser. Exporten ökar även tack vare de nya marknader som har hittats för finska livsmedel. Under början av året har särskilt exportefterfrågan på mjölk- och köttprodukter samt spannmål och alkoholdrycker ökat kraftigt.

I Finlands livsmedelsexport är mjölkprodukter fortfarande den mest betydande enskilda produktgruppen. Värdet på exporten har dock sjunkit med nästan 30 procent från toppnivån på 521 miljoner euro 2013. För tillfället är branschens andel av livsmedelsbranschens totala export cirka en fjärdedel, medan mjölkprodukter ännu för några år sedan stod för en tredjedel av exporten.

Andra viktiga exportprodukter är kött, alkoholdrycker och spannmålsprodukter. Exporten av ekologiska livsmedel ökar snabbt, men deras andel av den totala exporten är endast cirka två procent. Under 2018 exporterades ekologiska produkter från Finland till ett värde på knappt 30 miljoner euro.

Förra året importerades livsmedel till Finland till ett värde på 5 272 miljoner euro, vilket är nästan lika mycket som året innan. Exportens och importens sammanlagda värde gav ett underskott på 3 752 miljoner euro för livsmedelshandeln. Under de senaste tio åren har underskottet mer än fördubblats.