Nyheter Skog

Efterfrågan på skogsindustrivaror minskar till följd av att tillväxten i världsekonomin avtar och osäkerheten har ökat. Produktionsvolymerna minskar dock inte nämnvärt i år. Volymerna avverkat industrivirke och rotpriserna på timmer sjunker jämfört med året innan, framgår av Naturresursinstitutets konjunkturrapport för skogssektorn.

De ökade handelspolitiska spänningarna i vår, de olösta brexitfrågorna och skuldproblemen är de mest betydande osäkerhetsfaktorerna på marknaden för skogsindustrivaror. Dessutom är det möjligt att tillväxten i världsekonomin och världshandeln avtar snabbare än väntat.

Exportpriserna på sågvaror sjunker

Exporten av sågvaror till Kina har minskat ytterligare sedan början av året, medan exporten till Nordafrika och Tyskland har ökat. Stora mängder storm- och insektsskadat virke har införts på marknaden i Centraleuropa, vilket har lett till att de genomsnittliga marknadspriserna på sågvaror har sjunkit där. I Finland kommer förbrukningen av sågvaror att ligga på samma nivå som året innan.

Enligt uppskattningar minskar produktionen av sågvaror i Finland i år något, till 11,6 miljoner kubikmeter. Det genomsnittliga exportpriset på sågvaror förväntas sjunka med fyra procent jämfört med konjunkturtoppen i fjol.

Marknaden för björkplywood i Europa har blivit svårare. Marknaden för plywood av barrträd har i sin tur varit stabil genom att ökningen i byggandet fortsätter, fastän i långsammare takt. Produktions- och exportvolymerna för finsk plywood kommer att ligga på nästan samma nivå som året innan, medan genomsnittspriset i exporten kommer att stiga något.

Exporten av massa ökar ytterligare medan exportpriset sjunker

År 2019 blir det genomsnittliga enhetspriset på exporterad finsk massa lägre än året innan på grund av ett sämre marknadsläge. Priset på massa förblir dock fortfarande högt. Exporten av finsk massa ökar ytterligare, produktionsvolymerna kommer att ligga på samma nivå som året innan och kapacitetsutnyttjandet förblir stort.

Utsikterna för pappersindustrin präglas av en minskad efterfrågan på de huvudsakliga marknaderna i Europa. I början av året har prisnivån dock varit relativt bra, och i år kommer det genomsnittliga priset på exporterat papper att stiga något jämfört med året innan. Produktions- och exportvolymerna blir lägre än året innan, trots att det höga priset på massa fortfarande ger den finska pappersindustrin en konkurrensfördel.

Även om läget på kartongmarknaden har blivit sämre, kommer produktions- och exportvolymerna och det genomsnittliga enhetspriset i exporten i Finland att stiga även i år. Tillväxtprocenten blir dock betydligt lägre än året innan.

Avverkningarna av industrivirke minskar, rotpriserna på timmer stiger

Till följd av kapacitetsökningarna har produktionsvolymerna för skogsindustrivaror och virkesanvändningen i Finland stabiliserats – än så länge. I år uppgår avverkningarna av industrivirke till 65 miljoner kubikmeter, en minskning på fem procent. Minskningen beror på att virkesförråden reduceras och importen av råvirke ökar.

De sjunkande exportpriserna på sågvaror avspeglas på rotpriserna på barrträdsstockar och priserna förväntas sjunka med 6–7 procent. Trots en svacka i pappersproduktionen stiger rotpriserna på massaved med 1–2 procent till följd av att exportvolymerna för massa och kartong ökar. Användningen av skogsflis och det genomsnittliga anläggningspriset på skogsflis förväntas stiga något i år.

Utsikterna för skogssektorn 2020 bedöms i den konjunkturrapport för skogssektorn som publiceras i oktober.

Konjunkturrapport för skogssektorn 2019 (på finska)

  • Ekonomisk utveckling
  • Trävaruindustrin
  • Massa- och pappersindustrin
  • Råvirkesmarknad
  • Bioenergimarknad