Nyheter Skog

Utifrån observationer om blomning och kart blir blåbärsskörden högst medelmåttig och i de flesta regioner dålig. I södra och mellersta Finland kan mogna blåbär i större regioner plockas från och med mitten av juli. Utsikterna för lingonskörden är goda.

Foto: Erkki Oksanen, Luke.

I fyra femtedelar av observationsskogarna har antalet blåbärsblommor varit mindre än genomsnittet. Pollineringen lyckades dock bättre än vad som uppskattades utifrån de första observationerna. Ungefär 60 procent av blåbärsblommorna har inte blivit mogna bär.

– Trots att pollineringen har lyckats tämligen bra, har antalet omogna bär på grund av det obetydliga antalet blommor varit i genomsnitt mindre i tre fjärdelar av observationsskogarna. Utifrån dessa observationer blir blåbärsskörden högst medelmåttig och i de flesta regioner även sämre, säger specialforskare Rainer Peltola på Naturresursinstitutet.

Lingon bärsommarens ljusglimt

Hos lingon har huvudblomningen i södra Finland upphört. I nordligare regioner blommar lingon fortfarande. Hittills har antalet blommer på de provrutor som inventerats varit medelmåttigt eller större i tre fjärdedelar av observationsskogarna. Utifrån observationerna blir skörden god om väderförhållandena under blomningen är gynnsamma för pollineringen.

Hjortronblomningen har upphört. Antalet blommar har varit medelmåttigt eller större på två tredjedelar av observationsplatserna.

Naturresursinstitutet och 4H-förbundet i Finland fortsätter samarbetet kring bärorbservationer under 2019. De observationer som gjorts hittills har införts i ett informationssystem som är tillgängligt för alla på marjahavainnot.fi (på finska). Alla som är intresserade av bärskörden och naturobservationer är välkomna att lämna in bärobservationer. Anvisningar om att etablera en observationsskog och om att göra och registrera observationer finns på denna adress (på finska).

Läs också