Nyheter Fisk

Naturresursinstitutet ansvarar för utplanteringarna enligt fiskevårdsskyldigheten för Enare träsk. Planen är att i år plantera ut cirka 120 000 rovfisk- och 234 000 storsikyngel. Mängden sikyngel som planteras ut utgör ungefär en femtedel av den mängd som enligt skyldigheten ska planteras ut, och den minskade mängden kompenseras genom utplantering av yngel och rom av insjööring. På grund av den varma sommaren 2018 planteras ingen röding alls ut.

Foto: Juha-Pekka Turkka

Sommaren 2018 steg temperaturerna på odlingsvattnet till en exceptionellt hög nivå på grund av det varma vädret, vilket ledde till stora förluster i rödingodlingen. Till följd av detta planteras ingen röding alls ut i Enare träsk 2019. En del av den årliga rödingkvoten kompenseras genom utplantering av insjööring.

– År 2018 översteg utplanteringen av röding den årliga kvoten med en tredjedel, vilket delvis kompenserar situationen 2019. Utplantering av röding görs nästa gång 2020, säger Petri Heinimaa, ledande expert vid Naturresursinstitutet.

År 2018 uppfylldes fiskevårdsskyldigheten för Enare träsk fullständigt, när man beaktar de utplanterade mängder som översteg kvoten de tidigare åren under verksamhetsperioden 2016–2020. All utplanterad röding har fördelats på rödingkvoten och godkänts av fiskerimyndigheten som kompensation för de minskande utplanteringarna av röding de kommande åren.

Från och med 2018 har en del av de 3-åriga individer som utplanterats enligt öringkvoten för Enare träsk odlats genom s.k. stimulansodling. Genom odlingsförsöket undersöks effekterna av stimulansodling på fiskarnas hälsa under odlingen samt på deras förmåga att klara sig i naturen och växa upp till fångstfisk av fångststorlek eller till honfiskar som stiger för att leka.

Inom ramen för sikkvoten planteras årligen 234 000 ensomriga sikyngel ut. Genom att minska den utplanterade mängden sikyngel försöker man förbättra sikens tillväxtmöjligheter i Enare träsk. Sikutplanteringarna kompenseras med utplantering av yngel och rom av insjööring.

Regleringen av fiskevårdsskyldigheten för Enare träsk genomförs enligt principerna för en anpassad vårdskyldighet. Det innebär att de utplanterade mängderna kan ändras flexibelt genom fiskerimyndighetens beslut utifrån förändringar i fiskbestånden och fisket i Enare träsk.

 

Ett informationsmöte om regleringen av fiskevårdsskyldigheten för Enare träsk ordnas torsdag 9.5.2019 från kl. 18.00 i Ivalo (auditoriet på Hotel Ivalo, Ivalontie 34). Mötet är öppet för alla. Välkommen!