Nyheter Biodiversitet, Mat, Miljö, Skog

Den huvudsakliga skördesäsongen för blåbär har börjat i södra Finland. Trots riklig blomning och lyckad pollinering blir blåbärsskörden på grund av torkan högst medelmåttig.

Av mängden blåbärskart i observationsskogarna har något över 60 procent utvecklats till mogna bär, medan långtidsmedeltalet är över 80 procent.

– Torkan har tydligt beskattat blåbärsskörden. Torkan leder också till att de mogna blåbären är mindre i storlek, så fulla hinkar innebär hårt jobb på många håll i år, säger specialforskare Rainer Peltola vid Naturresursinstitutet (Luke).

Hettan som minskade blåbärsskörden gynnade pollineringen av lingon

Lingon är nu i kartstadiet i hela Finland. Enligt observationerna fram till nu har pollineringen av lingon lyckats ypperligt. I observationsskogarna har till och med över 90 procent av lingonblomningen lyckats, medan det långsiktiga genomsnittliga pollineringsresultatet för lingon är något över 60 procent.

– Det verkar som om hettan som har försvagat blåbärsskörden har varit mycket gynnsam för de insekters aktivitet som pollinerar lingon. Lingon tål också torka bättre än blåbär, så lingonskörden kan bli bra, säger Peltola.

Hjortron plockas nu i de södra och delvis i de mellersta delarna av Lappland. Hjortronen hade en bra blomning, men pollineringsresultatet blev medelmåttigt och endast cirka en fjärdedel av blommorna utvecklades till kartar. I någon mån har även hettan beskattat hjortronskörden, som blir medelmåttig.

– På de torraste hjortronmyrarna i östra Finland har skörden blivit dålig. Torkan har ställvis också försvagat hjortronens kvalitet, konstaterar Peltola.

Naturresursinstitutet och 4H-förbundet i Finland fortsatte samarbetet kring bärobservationer under 2021. De observationer som gjorts hittills har införts i ett informationssystem som är tillgängligt för alla på marjahavainnot.fi (på finska).

Alla som är intresserade av bärskörden och naturobservationer är välkomna att lämna in bärobservationer. Anvisningar om att etablera en observationsskog och om att göra och registrera observationer finns här (på finska).