Nyheter Ekonomi, Jordbruk, Miljö

Naturresursinstitutet har nu gett ut guiden Gödsling med återvunnen gödsel – Planering, praxis och möjligheter i framtiden. Det är svenska utgåvan av den nyligen publicerade finska versionen. Guiden är i första hand är avsedd för jordbrukare, jordsbruksrådgivare och tillverkare av återvunnen gödsel, men också andra som är intresserade av temat kan få användbar information av den.

Återvunna gödselfabrikat utgör inte enbart ett mångsidigt tillskott till lantgårdarnas gödselurval, utan ger även jordförbättringseffekter och nya möjligheter till affärsverksamhet.

– Vi har kartlagt flaskhalsarna på marknaden för återvunna gödselfabrikat. En framkommen utmaning var att både jordbrukarna och tillverkarna har dålig kännedom om olika gödselfabrikat och användning av fabrikaten. Nu har vi samlat in den senaste informationen om grundläggande principer för användning av återvunna gödselfabrikat. Guiden innehåller en sammanfattning av de viktigaste stegen mot ett mer återvinnande jordbruk, säger Ari-Matti Seppänen, den forskare som på Naturresursinstitutet har ansvarat för sammanställningen av guiden.

Anvisningar om användning av nya produkter

Guiden innehåller en introduktion i användningen av olika former av återvunna gödselfabrikat. Trots att flera former av fabrikaten och användningsrutinerna är kända från husdjursskötseln, finns det på marknaden också flera sådana återvunna gödselfabrikat som skiljer sig från stallgödsel, till exempel kristaller, slagg, vätskor, aska och kol.

– Användning, lagring och spridning av dessa fabrikat har vissa särdrag som inte är allmänt kända ännu, säger Ari-Matti Seppänen.

Gödsling med återvunnen gödsel – Planering, praxis och möjligheter i framtiden har nu publicerats på nätet på svenska och finska. Guiden kan också beställas i tryckt form direkt på följande adress: http//luke.juvenesprint.fi

Guiden har tagits fram i samarbete mellan projekten Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle (BioRaEE) (Växtnäring, energi och näringsverksamhet från biogasanläggningar till landsbygden) och Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön II (MARAHYÖTY II) (Återvinning av näringsämnen från jordbruk II).