Nyheter Jordbruk, Mat, Statistik

Den första statistiken över utrikeshandeln med jordbruksprodukter och livsmedel har publicerats. Enligt statistiken uppgick värdet på importen till 5,3 miljarder euro 2018, medan värdet på exporten stannade på 1,5 miljarder euro. Exportens värde i förhållande till importen, som normalt har varierat mellan 30 och 40 procent, stannade i fjol på 29 procent. Det berodde främst på en ökning i importvärdet.

En granskning av import- och exportvärdena sedan 2002 visar att värdet på importen har ökat betydligt mer än exportvärdet. Värdeutvecklingen inom exporten har varit modest, och i själva verket backade exportvärdet något mellan åren 2017 och 2018.

Foto: Roel Smart

Vad exporterar och importerar Finland?

– De till värdet största varukategorierna var mjölk- och mejeriprodukter, andra beredda livsmedel samt alkohol, alkoholfria drycker, konfektyr och tobak. Detta är naturligt, eftersom det handlar om kategorier med en hög förädlingsgrad som höjer produkternas värde, säger överaktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen från Naturresursinstitutet.

Även inom importen dominerade beredda varor, det vill säga andra beredda livsmedel och alkohol, och på tredje plats kom frukt, bär och grönsaker. År 2018 uppgick kvantiteten av importen av dessa varor till hela 538 miljoner kilo. Till exempel spannmålsimporten uppgick till endast 157 miljoner kilo. Utrikeshandeln med foder var också betydande, med ett importvärde på 335 miljoner euro ifjol.

EU-länderna viktigaste handelspartner

Cirka 75 procent av de jordbruksprodukter och livsmedel som förs in i Finland kommer från andra EU-länder. Dessutom består största delen av exporten, cirka 70 procent, av utförsel till EU-länder. Före Rysslands handelsblockad (dvs. före 2014) var Ryssland Finlands viktigaste exportland för jordbruksprodukter och livsmedel. Ifjol var Sverige, Estland och Frankrike de viktigaste exportländerna. Tre-i-topp bland importländerna var Nederländerna, Tyskland och Sverige.

– Den nya statistiken om utrikeshandeln med jordbruksprodukter och livsmedel riktar sig till alla som är intresserade av import och export inom jordbruksproduktionen. Med hjälp av statistiken kan man på ett enkelt sätt studera värdena och kvantiteterna för utrikeshandeln med jordbruksprodukter och livsmedel. Dessutom kan man granska siffervärdena och tidsserierna i detalj. Diagrammen öppnar upp olika perspektiv på utrikeshandeln. Produkter har grupperats om och kategorier har fått nya namn, vilket gör statistiken åskådligare, säger specialist Erja Mikkola från Naturresursinstitutets informationstjänster.

Bakgrund till statistiken

Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel är en ny statistik i Naturresursinstitutets statistiktjänst. Den bygger på Tullens utrikeshandelsstatistik och KN kapitlen 1–24 i Tullens statistik vilka omfattar statistikföringen av utrikeshandeln med jordbruksprodukter och livsmedel. Utöver KN kapitlen 1–24 omfattar statistikdatabasen vissa stärkelse- och sockerprodukter, men dessa ingår inte i den publicerade statistiken.

Den nu publicerade statistiken är helårsstatistik för 2002–2018. I december börjar Naturresursinstitutet också ge ut en månatlig statistik om jordbruksprodukter och livsmedel. Statistiken bygger på preliminära uppgifter och offentliggörs tre månader efter den statistikförda månaden. Prenumerera på statistiken Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel avgiftsfritt till e-posten på https://stat.luke.fi/sv/bestall-statistik