Nyheter Fisk

Forskare vid Naturresursinstitutet Luke åker ut på sin årliga forskningsresa på Östersjön i dag den 25 september. Under resan samlas uppgifter in om strömmings- och vassbuksbeståndens tillstånd.

Finlands miljöcentrals forskningsfartyg Aranda har lastats med en rejäl mängd utrustning och material. Fiskare Kimmo Kirstua hjälper att flytta tråldörren, på fartyget Sami Vesala (till vänster) och Pasi Ala-Opas. Bild: Jukka Pönni, Luke.

Den cirka två veckor långa resan görs med Finlands miljöcentrals (SYKEs) forskningsfartyg Aranda. Strömmingsbeståndet i Bottenhavet är av störst intresse, men under resan samlas uppgifter in om bestånden av strömming och vassbuk samt om de övriga fiskarter som fastnar i trålen även söder om Åland och på den finska sidan av Finska viken ända till vattnen i närheten av Hogland.

Ekolodning och provtrålning ger information som är oberoende av det kommersiella fisket

Tommi Lindroos och Sami Vesala följer med när containern för fisksortering lyfts ombord på Aranda. Bild: Jukka Pönni, Luke.

Finland är det enda landet som samlar in uppgifter om strömmingsbeståndet i Bottniska viken genom ekolodning och provtrålning i Bottenhavet. Strömmingen i Bottniska viken är det överlägset mest viktiga fiskbeståndet för fisket i Finland, och man har tvingats sänka fiskekvoten efter flera goda fångstår under 2010-talet.

Strömmingsfångsterna och fiskekvoterna i Bottniska viken har i regel ökat sedan 1980-talet nästan ända fram till i dag. Tillväxtperioden har dock inbegripit även relativt långa tider av stabila och ibland även minskande fångster.

– Trots att ekolodningarna de senaste åren – och även fångsterna – har gett indikationer på att strömmingsbeståndet minskar, finns det hopp om en vändning och att beståndet ska börja öka.  Under forskningsresan i fjol fastnade många individer av strömmingsårsklassen 2018 i provtrålen, vilket indikerar att kläckningen och tillväxten i övrigt var god hos strömmingen under 2018, säger Jukka Pönni, forskare vid Naturresursinstitutet.

Uppgifterna om storleken på strömmings- och vassbuksbestånden inhämtas genom ekolodning. Fiskbeståndets sammansättning utreds genom provtrålningar. Förväntningarna är att få tillräckligt med material för att genom beräkningar kunna uppskatta mängden strömming och vassbuk i fångstlämplig storlek. Dessutom hoppas man även få mer information om hur stor strömmingsårsklassen 2018 är och kanske redan nu preliminär information om årsklassen 2019 av strömming och vassbuk.

Det kan hända att merparten av de unga individerna av strömming befinner sig nära kusten utom räckhåll för provtrålen, varför informationen om årsklassens storlek blir mer tillförlitlig med tiden, oftast först efter att strömmingen nått 2 års ålder.

Ekolodsundersökningar av strömming och vassbuk gör årligen i september–oktober och är en del av den uppföljning av fiskbestånd som EU förutsätter. Undersökningarna finansieras ur Europeiska havs- och fiskerifondens (EHFF) operativa program för Finland 2014–2020.

De uppgifter som samlats in under resan används av bland annat Internationella havsforskningsrådet (ICES), som ger en rekommendation om de största hållbara fångstvolymerna.