Nyheter Jordbruk, Mat, Statistik

Cirka hälften av den spannmål som produceras på åkrarna i Finland säljs till spannmålsförmedlare eller direkt till industrin. Resten används på gårdarna, i huvudsak som foder. Av Naturresursinstitutets (Luke) statistik framgår att gårdarna under skördeåret 1.7.2014–30.6.2015 sålde totalt 2,2 miljarder kilo spannmål.

Av den spannmål som gårdarna sålde till industrin eller spannmålsförmedlare under det gångna skördeåret var 40 procent korn, 31 procent vete, 26 procent havre och två procent råg. Totalt 44 miljoner kilo rybs och raps levererades till marknaden.

Kuva Viljan ostot maatiloilta satovuonna 20142015 RUOTSI
Spannmålsinköp från gårdarna under skördeåret 2014/2015

Gårdarna levererade totalt 680 miljoner kilo vete till marknaden, vilket motsvarar 62 procent av förra sommarens veteskörd. Cirka 110 miljoner kilo mer vete kom ut i handeln än under föregående skördeår, vilket kan förklaras med att förra sommarens veteskörd var bättre än skörden året innan. 45 procent av det vete som köptes från gårdarna uppskattades vara brödvete, det vill säga lämpligt för livsmedelsindustrin. Året innan var andelen 52 procent.

Under skördeåret sålde gårdarna 860 miljoner kilo korn, vilket motsvarar 46 procent av förra sommarens kornskörd. Mängden är 11 miljoner kilo större än under föregående skördeår. Huvuddelen av skörden var foderkorn.

Cirka 570 miljoner kilo havre kom ut i handeln, vilket motsvarar 55 procent av förra sommarens havreskörd. Mängden minskade med 19 miljoner kilo jämfört med föregående skördeår.

Gårdarna sålde 52 miljoner kilo råg, det vill säga 33 miljoner kilo mer än under föregående skördeår. Mängden motsvarar 70 procent av förra sommarens rågskörd, som var betydligt bättre än skörden året innan.

Spannmålspriserna sjönk

Producentpriserna på spannmål följs upp varje månad. I juni var det genomsnittliga producentpriset på brödvete 164 euro per tusen kilo, vilket är fem procent lägre än ett år tidigare. Det genomsnittliga producentpriset på foderkorn var 133 euro per tusen kilo, vilket är fyra procent lägre än ett år tidigare.

Spannmålslagren minskade

I slutet av juni omfattade industrins och handelns lager sammanlagt 420 miljoner kilo spannmål och knappt fem miljoner kilo rybs och raps. Mängden spannmål var 25 miljoner kilo mindre och mängden rybs och raps fyra miljoner kilo mindre än året innan. I lagren fanns 140 miljoner kilo korn, 130 miljoner kilo havre, 110 miljoner kilo vete och 40 miljoner kilo råg.

Detaljerade uppgifter finns i Lukes statistik stat.luke.fi