Nyheter Jordbruk, Mat, Statistik

Spannmålsskörden från de finländska åkrarna uppgick till drygt 3,5 miljarder kilo hösten 2016. Av den mängden gick nästan tre miljarder kilo till konsumtion i hemlandet. Spannmålsexporten uppgick till drygt 770 miljoner kilo, och mängden spannmål som lagras utanför gårdarna minskade med circa 170 miljoner kilo.

Cirka 770 miljoner kilo spannmål gick på export under skördeåret 2016–2017. Av skörden 2014 exporterades över en miljard kilo, som är den största exportmängden till dags dato. Senaste gång som spannmålsskördarna i Finland var mindre än den inhemska konsumtionen inföll 2010. Under tre år dessförinnan (2007–2009) hade spannmålsskörden varit över fyra miljoner kilo, och denna buffert kompenserade för underproduktionen 2010. Därefter har den inhemska produktionen varje år räckt till för den inhemska konsumtionen.

Foto: Magnus Scharmanoff

Havre exporteras mest

– Under senaste skördeår kunde Finland exportera av samtliga av de huvudsakliga spannmålsslagen. Havre exporterades i störst mängder, 326 miljoner kilo. Den exporterade mängden korn uppgick till nästan 250 miljoner kilo medan veteexporten stannade på något under 200 miljoner kilo, säger överaktuarie Anneli Partala på Naturresursinstitutet (Luke).

Å andra sidan importerar Finland också en viss mängd spannmål, främst råg till livsmedelsanvändning. Senaste skördeår uppgick importen till 10 miljoner kilo, vilket var något mindre än normalt, eftersom den inhemska rågproduktionen de senaste två åren varit bättre än på länge.

Nästan två miljarder kilo spannmål användes till foder

Cirka 1,9 miljarder kilo av skörden senaste höst användes till djurfoder. Cirka 1,3 miljarder kilo användes på lantbruken direkt som foder. Dessutom förädlades cirka 600 miljoner kilo spannmål till industriellt djurfoder.

Havre kom ifatt råg i livsmedel

Av skörden hösten 2016 användes nästan 440 miljoner kilo, eller cirka 12 procent, till livsmedel. Något över hälften av denna mängd var vete. För första gången användes det mer havre än råg till livsmedel: något över 90 miljoner kilo.

Naturresursinstitutets statistiktjänster följer med produktionen, användningen, förbrukningen och lagerstatus för inhemsk spannmål utifrån tillgänglig statistik. Statistiken över spannmålsbalansen sammanställs per skördeår, den senaste uppskattningen gäller skördeåret 1.7.2016–30.6.2017. Statistikuppgifterna finns i Naturresursinstitutets webbtjänst på stat.luke.fi. Spannmålsbranschens samarbetsgrupp lägger ut lägesrapporter för innevarande skördeår fyra gånger om året på sin webbplats.

Läs också