Nyheter Allmän

Naturresursinstitutet börjar använda ett nytt sätt att närma sig näringslivs- och utbildningskoncentrationer i Finland. Lukes fadderdirektörer, som utses enligt landskap, nätverkar i sina regioner så att forskningen och utvecklingsverksamheten i regionerna samt inom näringarna bättre kan kopplas ihop.

Naturresursinstitutet (Luke) aktiverar och stärker sitt samarbete med intressegrupper bland aktörsorganisationer och universitets-högskolekoncentrationer i landskapen. Detta kommer att ske via personliga kontakter, för varje landskap eller region får en fadderdirektör från Lukes.

– Det här innebär inte att vi skulle anställa nya direktörer. Arbetet sköts så, att Lukes nuvarande chefer och direktörer får var sitt regionala ansvar. Fadderdirektörerna stöder landskapen och regionala verksamhetsställen och deltar i öppnandet och marknadsföringen av Lukes kunnande och tjänster i hela Finland, säger Jutta Kauppi, direktör för kundrelationer på Luke.

Luke integreras allt intensivare med samarbetet på olika campus i regionerna och söker växelverkan och möjligheter att i högre grad utnyttja forskningskunskap i kontaktytan till olika näringar. Faddrarna är också med om diskussioner och möten i anslutning till reformen av Lukes verksamhetsställen.

– Även om vi i framtiden blir tvungna att avstå från en del av våra verksamhetsställen, kommer inte vår verksamhet i landskapen att upphöra. Vi strävar tvärtom efter att vara med i innovationskoncentrationer och erbjuda Lukes mångsidiga forskning för användning i hela Finland från Lappland till Åland, säger Kauppi.

Framgångshistorier inom bioekonomi skrivs tillsammans

Ett av Lukes trumfkort när det gäller konkurrens är institutets unika verksamhetsnätverk runt om i Finland. Med hjälp av verksamheten med fadderdirektörer strävar man efter få Lukes starka sidor i effektiv användning som stöd för den regionala utvecklingen. I det här arbetet framhävs samarbetet mellan företagen.

– Vi stärker Lukes företagsbild och bygger samtidigt en dialog med hjälp av vilken vi kan stödja tillväxten bland näringarna i regionerna. Vi vill vara med och skriva framgångssagor som utgår från regionerna i samarbete med företag, landskapsförvaltningen samt andra forsknings-utbildningspartner, säger Kauppi.

Kundrelationerna tar över huvudrollen, när fadderdirektörerna far ut till regionerna och inleder samtal. De kontaktar nyckelpersonerna i sina regioner och går igenom forsknings- och utvecklingsfrågor med dem. Luke vill vara en partner som det är lätt att nå och närma sig i regionerna.

För att skapa tillväxtförutsättningar för bioekonomi behövs gedigen kunskap – vi måste kavla upp ärmarna, fungera ut gemensamma mål och inleda ett ännu intensivare samarbete med våra regionala partner. Det lönar sig att kontakta fadderdirektörerna i alla frågor som gäller samarbete om naturtillgångar i regionerna, säger Kauppi.

I Lukes kundverksamhet deltar utöver faddrarna både regionala kundansvariga och branschansvariga kundchefer såväl inom branscher för skogs- och livsmedelskedjan som agro- och cirkulär ekonomi.