Nyheter Vilt

Naturresursinstitutet har utsett Tapio Visuri till expert med uppgifter inom forskning i stora rovdjur i Södra, Mellersta och Norra Österbotten samt Österbottenregionen den 1 februari till den 31 december 2019. Han kommer att arbeta på Naturresursinstitutets verksamhetsställe i Uleåborg.

I Visuris arbetsuppgifter ingår bland annat att granska och dokumentera observationer av stora rovdjur i västra Finland och de skador som har orsakats av stora rovdjur, att samordna och genomföra provtagningen, som uppföljningen och forskningen i stammar av stora rovdjur kräver, och att biträda vid forskningen i stora rovdjur. Dessutom ska han förmedla information om observationer av stora rovdjur och de skador som har orsakats av stora rovdjur till olika myndigheter och aktörer i regionen och främja växelverkan mellan olika aktörer i västra Finland.

Visuri har varit en aktiv rovdjurskontaktperson i Österbotten i över tio år. Han har varit med och startat Storviltsassistans (SRVA) på lokal nivå och aktivt deltagit i en frivillig tagning av DNA-prover på vargar. Dessutom har han i åratal samarbetat med viltforskningen. Visuri har också god kännedom om vargläget i regionen.