Nyheter Jordbruk, Landsbygd, Mat, Trädgård

I mitten av oktober uppgick mängden mat- och livsmedelsindustripotatis i gårdarnas lager till 171 miljoner kilo, varav 141 miljoner kilo var matpotatis. Lagermängden har varit mindre endast en gång tidigare, hösten 2012.

Lagerenkäten om matpotatis omfattar gårdar som odlar mer än fem hektar potatis. För första gången någonsin var den totala gårdsarealen mindre än 10 000 hektar. Av denna areal bestod 7 723 hektar av matpotatis. Antalet lantbrukare minskade också. I år odlade 406 bönder potatis, varav en tredjedel på området för NTM-centralen i Österbotten.

Finländare äter potatis från Österbotten

De största odlingsarealerna och lagermängderna finns i Österbotten. Över 80 procent av matpotatislagren fanns på de tre österbottniska NTM-centralernas områden. De största potatisgårdarna fanns i Norra Österbotten, där potatisgårdarna i genomsnitt odlade 36 hektar mat- och livsmedelsindustripotatis. På sju gårdar odlades matpotatis på över en 100 hektars areal.

Sämre skördenivå än i fjol

Den genomsnittliga skördenivån stannade på 30 ton per hektar, jämfört med 32 ton per hektar år 2020. Den torra sommaren ökade också förekomsten av potatisskorv, och utsorteringen var i september något högre än året innan.

Knepigt läge på marknaden

Trots att lagermängderna för potatis är mindre än vanligt har det inte lett till bättre priser till odlaren. I september betingade matpotatis i själva verket 17,91 euro/100 kg, jämfört med 19,15 euro/100 kg året innan. Procentuellt sett var odlarens pris drygt sex procent lägre än året innan. En faktor som eventuellt påverkar prisnivån är konkurrensutsättningarna inom grönsaks- och potatishandeln som har dragit ned priserna.

Priserna på insatsvarorna stiger, hur påverkar det nästa skördesäsong?

Såväl i Finland som på andra håll i Europa oroar man sig över de stigande priserna på insatsvaror, vilka i sin tur till stor del beror på stigande energipriser. Potatisgårdarna behöver el för att kyla ned lagren och den varma hösten ökar behovet av nedkylning. Särskilt stigande gödselpriser ökar osäkerheten i gårdarnas planer för nästa säsong. Enligt Statistikcentralens producentprisindex för jordbruk i augusti har de ökande produktionskostnaderna haft knappt någon inverkan alls på producentpriserna inom jordbruket. Därför görs det i höst noggranna beräkningar av lönsamheten för potatisodlingen och odlingsplanerna inför nästa år.