Nyheter Skog, Statistik

År 2017 förbrukades mer träbränslen i Finland än någonsin tidigare. De var den viktigaste energikällan i Finland och stod för 27 procent av den totala energiförbrukningen. Enligt Naturresursinstitutets (Luke) statistik nåddes ett nytt rekord i användningen av fasta träbränslen i värme- och kraftverk, vilket berodde på ökad förbränning av bi- och avfallsprodukter inom skogsindustrin. Däremot minskade förbrukningen av skogsflis.

Förbrukningen av träbränslen fortsätter att öka. Enligt preliminär statistik från Statistikcentralen översteg den totala förbrukningen av träbränslen hundra terawattimmar för första gången 2017.

– Träbränslen var också den viktigaste energikällan i Finland, eftersom deras andel av den totala energiförbrukningen var 27 procent, berättar Esa Ylitalo, överaktuarie vid Naturresursinstitutet.

Den totala förbrukningen av träbränslen var fördelad enligt följande: fasta träbränslen i värme- och kraftverk 38 TWh, förbränning av svartlut 43 TWh, småskalig användning av trä 17 TWh och övriga träbränslen 2 TWh.

 

Rekordsiffror för fasta träbränslen

Enligt Naturresursinstitutets statistik uppgick användningen av fasta träbränslen i värme- och kraftverk 2017 till närmare 20 miljoner kubikmeter fast mått, dvs. 38 terawattimmar, vilket är den största mängden som hittills statistikförts. Ökningen jämfört med föregående år var två procent.

Enligt Ylitalo grundade sig ökningen på den ökade förbränningen av skogsindustrins biprodukter och träavfall. På grund av en positiv konjunktur inom skogsindustrin används råvirke i större omfattning, vilket innebär att utbudet av fasta biprodukter också är större.

Bark var den viktigaste biprodukten

År 2017 brändes olika biprodukter sex procent mer än året innan, totalt 11,7 miljoner kubikmeter. Det var också ett nytt rekord. Mest brändes bark, vars andel av de fasta biprodukterna var två tredjedelar eller 7,7 miljoner kubikmeter. Ökningen jämfört med året innan var fyra procent. Förbrukningen av sågspån av olika typer uppgick till 2,8 miljoner kubikmeter (ökning: 12 %) och av avfallsflis till 1,2 miljoner kubikmeter (ökning: 5 %).

Nya ändamål söks för skogsflis

Under de senaste åren har användningen av skogsflis nästan inte ökat alls. I den tidigare energi- och klimatstrategin för Finland planerades att skogsflisen skulle bli en drivkraft för ökad användning av förnybar energi. Det är uppenbart att målen för användningen av skogsflis kommer inte att nås. År 2017 minskade användningen av skogsflis med tre procent jämfört med året innan och uppgick till 7,2 miljoner kubikmeter. En volymbaserad jämförelse visade att skogsflisen blev det näst viktigaste fasta träbränslet efter bark för första gången efter 2010.

Flisbi. (foto: Juha Laitila)

Användningen av skogsflis minskade med sju procent till 4,6 miljoner kubikmeter inom den kombinerade produktionen av el och värme. Inom produktionen av enbart värme ökade den med fyra procent till 2,6 miljoner kubikmeter.

– Tillsammans med knappt en miljon kubikmeter skogsflis förbränd i småhus uppgick den totala användningen av skogsflis till 7,8 miljoner kubikmeter. Det är tre procent mindre än året innan, säger Ylitalo.

Läs också