Nyheter Mat, Miljö

Det skapas en ny verksamhetsmodell för finländska daghem som främjar en sund relation till naturen och stärker barnens och familjernas färdigheter när det kommer till cirkulär ekonomi. De senaste åren har stora mängder forskningsdata samlats in om hur den urbaniserade livsstilen och den urbana miljön har påverkat människors mikroflora och försvagat deras motståndskraft. Institutet för hälsa och välfärd, Finlands miljöcentral SYKE, Naturresursinstitutet Luke och Sitra har skapat verksamhetsmodellen Luontoaskel hyvinvointiin (Natursteg mot välfärd), som bland annat har som mål att minska på matsvinnet och att barn ska ha mer kontakt med mångformig natur.  Modellen testas först i daghem runt om i Finland.

”Med hjälp av projektet vill vi belysa den cirkulära ekonomins betydelse för barnens och daghemmens vardag. Till exempel kan man genom att servera måltider som har större betoning på det vegetariska främja både barnens hälsa och den cirkulära ekonomin på daghemmen. Den cirkulära ekonomin stöds också av att barnfamiljer får bättre förståelse för den vidare betydelsen av matsvinn för jordklotets bärkraft”, konstaterar Merja Rehn, expert på cirkulär ekonomi vid Sitra.

Sammanlagt deltar tolv daghem i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Villmanstrand i projektet. I testdaghemmen följer man metoderna i verksamhetsmodellen, medan vardagen fortsätter som vanligt i kontrolldaghemmen.

”Projektet hjälper barnen att få ett starkt immunsystem i småbarnspedagogiken”, berättar projektchef Heli Kuusipalo som är specialforskare vid THL. ”Kontakt med mångsidig natur och mat som innehåller mycket grönsaker ökar mikrofloran som är bra för hälsan. Det här är särskilt viktigt i barndomen. Mångsidig mikroflora minskar bland annat risken för astma och allergi.”

Projektet bygger på den riksomfattande planen för småbarnsfostran (VASU) och rekommendationen om måltiderna inom småbarnspedagogiken som Statens näringsdelegation (VRN) publicerade i januari.

Projektet förändrar barnens vardag på daghemmen

På de daghem som deltar i projektet uppmuntras barnen till att röra på sig mycket och att undersöka, röra vid och iaktta naturen runt omkring dem. De övar också på att lugna ner sig i naturen. Dessutom får barnen lära sig att odla olika växter till exempel i trädgårdar, grönsaker i pallkragar och hinkar samt på växtväggar.

Hållbar cirkulär ekonomi främjas också genom att minska på matsvinnet, genom att lära barnen om matsvinn och hur man följer med det. Barnen får mer grönsaker och mindre kött i måltiderna på daghemmen. Daghemmens verksamhet planeras och förverkligas som ett nära samarbete mellan småbarnspedagogiken, måltidsservicen och hemmen.

Projektet börjar med en utbildning för daghemspersonalen hösten 2018. Försöket inleds på daghemmen i januari 2019. I slutet görs en utvärdering av projektet och de bästa metoderna försöker man sedan förverkliga i hela landet.

Verksamhetsmodellen är en föregångare i Finland och internationellt

Verksamhetsmodellen Natursteg mot välfärd är ny i Finland och internationellt. Förhoppningen är att försöket ska leda till att modellen sprids till daghem i hela Finland.

Projektet genomförs och koordineras av THL i samarbete med SYKE och LUKE. I projektet deltar dessutom Statens näringsdelegation (VRN), Nationella Allergiprogrammet, Arbetshälsoinstitutet och WWF. Huvudfinansiär är Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) deltar också i finansieringen av projektet.