Nyheter Jordbruk, Mat, Skog

Blåbärens rikliga blomning och lyckade pollinering bådar för en riklig blåbärsskörd. På grund av det kalla vädret under våren och försommaren blir den huvudsakliga skörden mogen att plocka först i slutet av juli och i början av augusti i södra och mellersta Finland, i genomsnitt 7–10 dygn senare jämfört med en normal sommar. I de norra delarna av Kajanaland och i Lappland blir den huvudsakliga blåbärsskörden mogen i början av augusti. Även lingon och hjortron blommar rikligt.

I år finns det ungefär 50 forskningsskogar för uppföljning av bärskördar på olika håll i landet. Antalet blåbärsblommor räknades i 40 skogar i provrutor på sammanlagt 200 kvadratmeter. Det fanns rikligt med blommor, i genomsnitt 263 stycken per kvadratmeter. I över hälften av skogarna bådar mängden blommor för en riklig skörd. Blåbären blommar bara dåligt eller ganska dåligt i två skogar och medelmåttigt i 13 skogar.

Bästa blåbärsblomningen på 22 år

– I en enskild provruta i en forskningsskog i Ingersmansby i Lappträsk räknade man till 1038 blommor, vilket är rekord för uppföljningen av bärskördar som pågått i 22 år. Näst flest blommor, 915 stycken, räknade man till i en provruta i en forskningsskog i Röksän kylä i Joensuu, berättar Naturresursinstitutets äldre forskare Kauko Salo.

Blomanlagen skapades förra hösten, som var lång och ganska varm. I skydd av det tjocka snötäcket övervintrade blåbärsriset bra. Då det inte heller uppstod frost var förutsättningarna för en riklig blomning gynnsamma. Förra året var det annorlunda: under vintern 20132014 var det ovanligt lite snö i södra och mellersta Finland, och därför frös blåbärsriset på omfattande områden (Blåbärsriset har torkat, växtbeståndet har förstörts med 20–50 procent på sina håll, pressmeddelande 22.5.2014).

 Blomningen började i södra Finland 2228.5 och framskred ganska långsamt under veckan därpå inom ett område i mellersta Finland längs linjen Joensuu-Kuopio-Vasa. Blomningen fortsatte genom Kajanaland till i höjd med Kuusamo och Muonio 511.6. I området i Övre Lappland blommade blåbären 1218.6, och i Kaamanen i Enare och i Kevo i Utsjoki började blomningen i mitten av juni.

Pollineringen har lyckats väl i skogarna i södra och mellersta Finland – rikligt med blåbärskart

Fram till 24.6.2015 har man räknat kart i 26 skogar i södra och mellersta Finland. Det finns mycket rikligt med kart, i genomsnitt 250 stycken per kvadratmeter. Den mängden överskrider prognosen för en riklig skörd. I fyra forskningsskogar fanns det i genomsnitt 400 kart per provruta, och det överskrider prognosen för en mycket riklig skörd vad gäller mängd.

Den långa blomningstiden främjade besök från olika insektsgrupper såsom flugor, stickmyggor och myggor på blomställningarna – trots att vädret på sina håll var ruggigt, regnigt och blåsigt. Den lyckade pollineringen är en överraskning, eftersom man på olika ställen i landet i samband med inventeringen under blomningstiden bara observerade ett par individer humlor, som är viktiga pollinerare av blåbär och lingon (Pollinerarna har stor betydelse för en god bärskörd, pressmeddelande 8.4.2009). Tack vare det svala och regniga vädret har det uppstått få skador på karten, men på några provrutor har man observerat en del skålsköldslöss. Det har varit färre kart som blivit missformade och trasiga på grund av mätarfjärilar och myror jämfört med tidigare år.

Mängden kart har på sina håll varit större än mängden blommor. Detta förklaras delvis av efterblomning. Efter pollineringen har mer kart utvecklats, och i många blåbärsväxtbestånd finns det såväl småkart i utvecklingsskede I samt kart som hunnit till utvecklingsskede II. På grund av detta mognar bär i samma växtbestånd under olika tider.

I skede III skapas kartens blå färgpigment, vilket innebär att karten mognar. Då är jordmånens fuktighet viktig för risets fysiologi, så att storleken på blåbären blir normal och kart inte faller ner till marken. I ljusa och tillräckligt fuktiga moskogar av blåbärstyp, där den huvudsakliga trädsorten är gran eller tall, väger ett moget blåbär i genomsnitt 0,36 gram. Under torra somrar kan den genomsnittliga vikten på ett blåbär på samma växtplats bli 0,28 gram. Vad gäller den totala skörden har storleken på blåbären stor betydelse.

Om vädret tillåter hamnar blåbärsskörden i år på den övre delen av genomsnittet och blir riklig på många ställen, ungefär 30 kilo per hektar. Bara en veckas ihållande torrhetsperiod kan försämra skörden, bären blir mindre och en del kan på grund av torkan ramla ned på marken.

Hjortron och lingon blommar rikligt

Hjortronens blomning började under den första hälften av juni och har fortsatt på trädbeklädda myrar fram till nu. Blomningen började 10–14 dygn senare än genomsnittet. Förra året minskade hjortronskörden på grund av den frost som drabbade öppna myrar samt av hårda vindar och regn som piskade blommorna i sådan grad att de pollinerande insekterna inte hittade till blommorna utan kronblad. I år har det varit tillräckligt fuktigt på tuvytorna på myrarna – soliga dagar den närmaste tiden kan leda till att hjortronskörden utvecklas gynnsamt. Den faktiska skördemängden berättar först mängden hjortronkart om.

Lingonens blomning började i södra Finland 15–21.6 och den fortskrider i skogarna i mellersta Finland och Kajanaland den här veckan (22–28.6) och delvis veckan efter det. I området kring mellersta Finland har de första blommorna redan slagit ut på vissa ställen, men det finns fortfarande mycket knoppar i klasarna. I de södra delarna av Lappland är blomningen koncentrerad till i början av juli. På grund av den svala och regniga försommaren började lingonblomningen, precis som blåbärsblomningen, en dryg vecka senare än genomsnittet. Lingonen blir färdiga att plocka i slutet av augusti och i början av augusti i södra och mellersta Finland.

Rödbruna stensoppar har redan plockats

I år tyder alla tecken på ett minst relativt bra svampår, eftersom det har varit tillräckligt fuktigt i humuslagret sedan vårens början. Det har inte varit några torra perioder, så svampmycelets tillväxt i humuslagret har inte hämmats.

Enskilda fruktkroppar av björksoppar har förekommit på olika håll i landet från och med 3.6 och en vecka senare rapporterades om tegelröda björksoppar.

– Själv lagade jag till min första läckra svampmåltid av unga smörsoppar i Nyslott under midsommardagen 21.6.2015, konstaterar Salo. Samma dag plockades flera rödbruna stensoppar på tallmoarna i Manamasalo (en ö i Ule träsk), och på en tallrot i Joensuu växte 22.6 en stor trädgårdschampinjon med vit hatt och svarta sporer.

Om det är regnigt och lagom varmt i juli kan man vänta sig fler fruktkroppar av soppar och olika sorters kremlor. Då kan man också börja plocka de första kantarellerna.