Nyheter Fisk

Trots att laxvandringen under sommaren 2018 började utmärkt, är antalet laxar som har vandrat upp till Torne älv och Simo älv för att leka betydligt mindre än under 2016−2014. Detta kan försvaga yngelproduktionen i fjol. Det nuvarande antalet laxar är dock större än mellan 1980-talet och 2010-talet.

Antalet laxar i Torne älv respektive Simo älv är anspråkslöst efter den utmärkta början

Början av lekvandringen i Torne älv och Simo älv var lovande. Med tanke på tidpunkten var antalet stora laxar högt både vid uppföljningen av uppvandrad lax och i fångsterna från havet och älvarna. Som vanligt upptäcktes flest laxar kring midsommaren. Under vandringstoppen var antalet laxar dock inte lika stort som under tidigare år. Per den 10 juli var antalet observerad uppvandrad lax 27 200 i Torne älv och 1 700 i Simo älv.

− Om laxvandringen inte tilltar i slutet av sommaren, blir antalet leklaxar i Torne älv och Simo älv betydligt mindre än den målnivå som säkerställer en tillräcklig yngelproduktion, berättar specialforskare Atso Romakkaniemi vid Naturresursinstitutet.

– I fjol var antalet leklaxar också alltför litet jämfört med målnivån, säger Romakkaniemi.

I Torne älv är antalet laxar någotsånär lika stort som vid motsvarande tidpunkt 2017 medan det i Simo älv är större.

I Sverige slutade laxfisket i Bottenviken i slutet av juni

I den finska och den svenska kusten i Bottenviken fick yrkesfiskare goda laxfångster sedan mitten av juni. Laxkvoten i Bottenviken i Sverige blev snabbt fylld och laxfisket slutade där så tidigt som den 30 juni.

– I Finland är laxkvoten fördelad efter fiskare, och yrkesfiskare kan inom ramen för tidsbegränsningarna och begränsningarna för antalet fångstredskap besluta själva när de ska fiska. Utifrån kvotuppföljningen hade cirka 78 procent (20 400 laxar) av kvoten i Bottenviken fiskats fram till den 11 juli, berättar forskare Tapani Pakarinen vid Naturresursinstitutet.

Naturresursinstitutet uppskattar årligen de viltlevande laxbestånden

Laxen leker i cirka 40 älvar som mynnar ut i Östersjön. Numera är den sammanlagda yngelproduktionen i alla älvar över tre miljoner havsvandrande laxyngel (smolt) per år. I Torne älv är produktionen överlägset störst. Minst en tredjedel av alla laxar i Östersjön kommer från Torne älv.

Naturresursinstitutet gör årligen en uppskattning av de viltlevande laxbeståndens tillstånd tillsammans med de organisationer som följer upp laxbestånden i Östersjön. Uppskattningen färdigställs vårtid, och utifrån den ges rekommendationer för reglering av laxfisket och vård av laxbestånden i Östersjön.

Följ laxvandringen via webben 24/7

Nu kan du följa hur antalet uppvandrad lax utvecklas via webben (www.luke.fi/nousulohet) fram till slutet av augusti, då uppföljningen upphör. Naturresursinstitutet ger nästan dagligen ny information om hur antalet lax har utvecklats.

Läs också