Nyheter Mat

Hönsägg duger till mycket. Hönsägg utgör ett mångsidigt livsmedel men är även en effektiv producent av bioaktiva föreningar. Forskare Jaakko Hiidenhovi vid Naturresursinstitutet observerade i sin doktorsavhandling att det från ovomucinproteinet i äggvitan är möjligt att producera fraktioner som förhindrar tillväxt av virus. Doktorsavhandlingen granskas vid Åbo universitet den 8 maj 2015.

Hönsägg hör till de livsmedel som har de mångsidigaste användningsmöjligheterna eftersom de har en rik näringsämnessammansättning och deras funktionella egenskaper kan utnyttjas brett inom livsmedelsindustrin.

‒ När en höna lägger ägg eftersträvar den dock inte att producera utmärkt människoföda utan dess syfte är att föda nytt liv, en kyckling. Av denna orsak innehåller hönsägg många biologiskt aktiva komponenter. Hönsägg utgör en potentiell råvarukälla för nya tillämpningar såväl inom livsmedels-, läkemedels-, och kosmetikindustrin som inom industrin som utnyttjar bioteknologi, säger Jaakko Hiidenhovi.

En av föreningarna som kan utnyttjas är ovomucin, ett protein i äggvitan, som upprätthåller den tjocka äggvitans geléaktiga struktur. Hiidenhovi upptäckte i den undersökning som han utförde vid Naturresursinstitutet att preparat som framställts av ovomucin samt genom fysikaliska och enzymatiska metoder förhindrar tillväxten av virus som orsakar Newcastlesjuka och fågelinfluensa. Han utvecklade i sin doktorsavhandling en enkel och snabb metod med hjälp av vilken det är möjligt att isolera ovomucin från hönsägg på några timmar då det med många andra metoder tar 1‒2 dagar.

Lovande laboratorieresultat – mer ingående studier krävs för att föreningarna ska kunna utnyttjas

Bägge virusen är patogena och orsakar fjäderfäproduktionen avsevärda ekonomiska förluster årligen. En överföring av fågelinfluensaviruset från fjäderfän till människor orsakar dessutom fortfarande mycket oro inom hälso- och sjukvården.

‒ Varje förening som förhindrar tillväxten speciellt av fågelinfluensaviruset är värd mer ingående studier, säger Hiidenhovi.

Forskaren berättar att laboratorieresultaten är lovande men kräver ännu utförligare undersökningar såväl på djur som på människor bland annat i syfte att utreda de mer exakta fysiologiska verkningsmekanismerna.

‒ Även om de metoder som använts i undersökningen är livsmedelsdugliga och enkla ställer en överföring av dem till industriell skala vissa utmaningar, funderar Hiidenhovi.