Nyheter Statistik, Trädgård

I fjol fanns det 3 348 trädgårdsföretag i Finland med en total odlingsareal på 19 600 hektar på friland och 394 hektar i växthus. Totalt 2 700 företag bedrev frilandsproduktion, av vilken den fanns i Egentliga Finland. Antalet växthusodlare var circa 910.

År 2019 var vädret betydligt varmare än i genomsnitt, speciellt i Södra Finland. I gengäld var nederbörden mindre än i genomsnitt, och bevattning spelade en stor roll för frilandsodlingarna. Det varma vädret bidrog till goda skördar av många frilandsväxter.

Gott om frilandsgrönsaker

Skörden från friland uppgick till hela 200 miljoner kilo, inklusive 77 miljoner kilo morot och 31 miljoner kilo matlök. De näst viktigaste frilandsskördarna var rödbeta (25 mn kg) samt vitkål och savojkål (22 mn kg). Sammanlagt producerade 1 400 företag frilandsgrönsaker på nästan 11 500 hektar, huvudsakligen i Egentliga Finland.

Större bärskörd – allt mer från tunnelodlingar

I fjol odlade 1 650 gårdar bär på totalt 7 000 hektar. Den vanligaste bärgrödan var jordgubbe, med en odlingsareal på 4 400 hektar. Den totala bärskörden var 21 miljoner kilo, inklusive 18 miljoner kilo jordgubbar. Svartvinbärsskörden var 1,5 miljoner kilo och hallonskörden 1,3 miljoner kilo.

Foto: AnnaMarja Vilander

Inriktningen på tunnelodling fortsatte öka och uppgick till 61 hektar, inklusive 38 hektar jordgubbe och 22 hektar hallon. Ökande tunnelodling har märkbart förlängt tillgången av inhemska bär i både början och slutet av växtsäsongen.

Den varma sommaren avspeglades också på äppelskörden som uppgick till över åtta miljoner kilo.

I växthus odlas tomat, gurka och krukgrönsaker samt prydnadsväxter

Sammanlagt 445 företag odlade växthusgrönsaker på en areal om 230 hektar. Största delen av produktionen bestod av växthusgurka, rekordskörden uppgick till 48 miljoner kilo. Tomatskörden var 40 miljoner kilo, inklusive 5,6 miljoner kilo specialtomater. Krukgrönsaker odlades på 36 hektar som gav en skörd på 102 miljoner krukor.

Sammanlagt 453 företag odlade prydnadsväxter på en areal om 117 hektar. Lökblommor var det till antalet största gruppen med 87 miljoner stycken, däribland 74 miljoner tulpaner. Sommarblommor odlades och såldes i 36 miljoner krukor.

Växtsäsongen 2020 är dold i dunkel

Frilandsarealen för trädgårdsväxter består till 7 700 hektar av fleråriga växter, som frukt och bär. Denna odlingsareal varierar mindre än arealerna för ettåriga grönsaker. I fjol stod grönsaker för 11 466 hektar av frilandsarealen. Eftersom ansökningsomgången för understöden för i år pågår fram till 15 juni blir uppgifter om frilandsarealerna för trädgårdsväxter tillgängliga först i juni/juli.

Däremot är uppgifterna från ansökningarna inom växthusodling redan klara. Enligt dem är den totala arealen på samma nivå som 2019, bestående av x hektar växthusgurka 56 ha (-2 %), 106  hektar tomat (+ 3 %), parika 11 ha (+28 %) och 30 ha hektar krukgrönsaker (- 5%). Arealen för prydnadsväxter är 137 ha.

Den slutliga skörden, speciellt från friland, beror förutom på vädret även på tillgången på säsongsarbetare. Inom växthusproduktionen arbetar en del av arbetskraften året runt, vilket underlättar läget.