Nyheter Skog, Statistik

År 2020 tillverkades sammanlagt 322 000 ton träpellets i Finland. Importen av träpellets till Finland var den största någonsin, medan exporten stod för den lägsta noteringen så länge statistiken har förts. Uppgifterna bygger på Naturresursinstitutets senaste Träpellets-statistik.

Enligt Tuomas Niinistö, överaktuarie vid Naturresursinstitutet, minskade produktionen av träpellets ytterligare 2020. I Finland tillverkades sammanlagt 322 000 ton träpellets, och mängden minskade med 11 procent från året innan.

År 2020 slog den finska pelletsimporten nytt rekord, totalt 112 000 ton. Importen ökade 11 procent jämfört med året innan. Nästan 90 procent av pelletsimporten kom från Ryssland och resten huvudsakligen från Baltikum.

– Exporten av träpellets stannade nästan av 2020. Endast 7 000 ton träpellets exporterades, vilket är den minsta statistikförda mängden hittills, säger Niinistö. Nästan hela exporten gick till Sverige.

Under rekordåret 2008 uppgick exportmängden till 227 000, den var alltså trettio gånger så stor.

Den skenbara konsumtionen av träpellets (produktion + import – export) minskade från året innan med två procent till 427 000 ton.

Inhemska pellets förbränns vanligtvis i värme- och kraftverk

Finka pelletstillverkarnas leveranser till sina kunder – 300 000 ton – minskade med tio procent jämfört med året innan. Mängden träpellets som levererades till värme- och kraftverk samt storfastigheter minskade med 11 procent jämfört med föregående år till sammanlagt 250 000 ton. Mängden som levererades till privathushåll och lantbruk minskade med tre procent till 49 000 ton.

Andelen pellets av träbränsleförbrukningen i Finland är liten

– Även om användningen av träpellets i värme- och kraftverk har ökat de senaste åren är deras andel av den totala förbrukningen av fasta träbränslen endast några procent. Även i småhus utgjorde träpellets endast en procent av träbränslena, säger Niinistö.

Produktionen av träpellets ökar stadigt inom EU

Enligt statistikperioden som börjar 2004 har produktionen av träpellets inom EU ökat stadigt: enligt Bioenergy Europes statistik uppgick mängden till 17,8 miljoner ton 2019.

– Inom EU var Tyskland det största produktionslandet för träpellets med 2,8 miljoner ton, säger Niinistö.

Förbrukningen av träpellets inom EU ökade till 27,7 miljoner ton, varav 40 procent var importpellets mest från Nordamerika. Storbritannien var landet med den överlägset största förbrukningen av pelletsenergi, i landet förbrändes sammanlagt 9,2 miljoner ton träpellets 2019.

Om statistiken

Uppgifterna om produktionen och leveranserna av träpellets samlas in direkt från pelletstillverkarna. Export- och importuppgifterna sammanställs utifrån Tullens utrikeshandelsstatistik.