Nyheter Mat, Statistik, Trädgård

Den senaste växtperioden var gynnsam för bär och frukt, men besvärligare för frilandsgrönsaker. Inom frilandsodlingen uppgick bär- och fruktskörden till 24 och grönsaksskörden till 167 miljoner kilo. Produktionen av växthusgrönsaker uppgick till 87 miljoner kilo. Dessutom producerades över 100 miljoner krukor med krukgrönsaker.

Total 3 729 företag hade trädgårdsproduktion och den fördelades på en areal av 19 300 hektar på åker och 389 hektar i växthus. Av företagen hade 2 984 frilandsodling och 1 062 växthusodling.

Rekordskörd av äpple

Skörden av trädgårdsbär var god 2017, hela 17 miljoner kilo. Skörden av det viktigaste trädgårdsbäret, jordgubbe, ökade till 13,8 miljoner kilo, vilket var närmare 2 miljoner kilo mer än året innan. En fjärdedel av jordgubbsskörden odlades i Norra Savolax. Hallonskörden uppgick till 1 miljon kilo och var med andra ord mindre än året innan.

– Den långsiktiga utvecklingen av äppelodlingen har gett resultat och inhemska äpplen har räckt längre i butikerna. Fjolårets äppelskörd var den största statistikförda hittills, 6,8 miljoner kilo. Merparten av skörden, cirka 5 miljoner kilo, kom från Åland, säger överaktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen vid Naturresursinstitutet.

Den långsiktiga utvecklingen av äppelodlingen har gett resultat och inhemska äpplen har räckt längre i butikerna. (Foto: Pixabay)

Rotsaker och lök de viktigaste frilandsgrönsakerna

Grönsaksproduktionen på friland i fjol uppgick till totalt 167 miljoner kilo, vilket var mindre än 2016. Skörden var av samma storleksklass som 2015. Av skörden utgjorde morot 62 och matlök 26 miljoner kilo. Även om odlingsarealen för morot var större än 2016 var den totala morotskörden 10 miljoner kilo mindre än året innan.

Av arealen för frilandsgrönsaker fanns 48 procent inom området för NTM-centralerna i Egentliga Finland och Satakunta, och över hälften av skörden kom därifrån. I dessa regioner fanns även merparten av avtalsproduktionen av frilandsgrönsaker i Finland, nära den förädlande livsmedelsindustrin.

Produktionen av tomat och växthusgurka koncentreras till Österbotten

Produktionen av växthusgrönsaker uppgick till 87 miljoner kilo, varav växthusgurka utgjorde 43 och tomat 39 miljoner kilo. Produktionen är kraftigt koncentrerad, av produktionen av båda sorterna kommer nämligen cirka 70 procent från området för NTM-centralen i Österbotten, särskilt från Närpesregionen.

Över 1 miljon krukor med krukgrönsaker gick till försäljning, och av dessa utgjorde sallat 72 miljoner krukor. Den totala produktionen av krukgrönsaker ökade något från året innan, men minskade å andra sidan från 2015.

Populariteten av basilikan som odlas i krukor är stigande – 5,6 miljoner krukor var odlat år 2017. (Foto: Handelsträdgårdsförbundet rf)

– Produktionen av krukgrönsaker har kanske nått den så kallade mättnadspunkten i fråga om traditionell sallat, dill och persilja. Nu eftersträvas tillväxt och nya marknader genom att utöka urvalet av sorter. I kruka odlas olika sorters skott, till och med nässla, och sortimentet av särskilt kryddörter har blivit bredare. Gruppen med övriga krukgrönsaker hade en andel på hela 14 procent av den totala produktionen, säger Jaakkonen.

Bakgrund till statistiken

Data för trädgårdsstatistiken samlas in via webbtjänsten och telefonintervjuer en gång per år av företag som odlar trädgårdsprodukter för försäljning. I förfrågan i oktober–december 2017 deltog sammanlagt 3 000 företag. Förfrågan skickades endast till de företag som hade en försäljning vars värde uppgick till minst 10 000 euro. Arealuppgifterna för mindre gårdar erhölls från stödregistret och deras skördar estimerades utgående från genomsnittliga skördar.

Läs också