Nyheter Skog

Blåbärsblomningen bådar för en högst medelgod skörd, medan lingonskörden torde blir bättre än under genomsnittsår. Skördeutsikterna preciseras i takt med observationer av kart strömmar in.

Hos blåbär kom huvudblomningen igång i mitten av maj i söder och i början av juni i norra Finland. På många ställen i Lappland pågår blomningen fortfarande. Antalet blåbärsblommor har i största delen av observationsskogarna varit mindre än under genomsnittsår.

– Vi har också kommit igång med att räkna blåbärskart på provrutor. Enligt observationerna hittills har pollineringen inte lyckats speciellt bra. För det mesta har under hälften av blommorna utvecklats till kart, säger specialforskare Rainer Peltola från Naturresursinstitutet.

Goda utsikter för lingonskörden

Hos lingon kom huvudblomningen igång i början av juni i södra Finland och en vecka senare i Mellersta Finland. I de nordligaste regionerna har blomningen inte börjat ännu. På de provrutor som inventerades före mitten av juni var lingonblomningen medelgod eller till och med riklig.  Väderförhållandena har gynnat pollineringen. Den gynnsamma väderleken verkar hålla i sig också i de områden där blomningen inte har kommit igång.

Hjortronblomningen har varit medelgod eller till och med riklig på största delen av de räknade provrutorna. Det är möjligt att nattfrost, som drabbade lokaler kring Suomenselkä och i södra Lappland i början av vecka 24, skadade blommorna åtminstone på öppna och låglänta lokaler.

Fritt tillgänglig information om bärskörden på webben

Naturresursinstitutet och 4H-förbundet i Finland fortsätter samarbetet kring bärorbservationer även 2019. De observationer som gjorts hittills har införts i ett informationssystem som är tillgängligt för alla på marjahavainnot.fi (på finska). Alla som är intresserade av bärskörden och naturobservationer är välkomna att lämna in bärobservationer. Anvisningar om att etablera en observationsskog och om att göra och registrera observationer finns här. (på finska)