Nyheter Skog

Enligt en prognos gjord av Naturresursinstitutet (Luke) finns det klart fler björkhängen i vår än under de senaste tre åren. Allergiker som lider av pollen bör förbereda sig på en jämförelsevis besvärlig pollensäsong.

Våra inhemska björkar börjar vanligtvis blomma i början av maj. Dessförinnan, oftast senast i mitten av april, börjar fjärrspridning av björkpollen till vårt land med sydliga luftströmmar.

Björkar som växer på öppna och varma platser, ofta på tomter och i trädgårdar samt i bostadsområden har rikligt med hängen. I täta och skuggiga skogar finns det däremot färre björkhängen än i genomsnitt.

Bild 1. Prognos för granens blomning för våren 2018.

– Skillnaden på olika växtplatser torde bero på de kalla väderförhållandena förra sommaren, då endast björkar på öppna växtplatser fick tillräckligt med värme för att bilda blomanlag, säger forskare Tatu Hokkanen vid Naturresursinstitutet.

Granfröförråden får fortfarande inte påfyllning

Granens fröfall under våren 2018 är jämförelsevis svagt i hela landet

De minskande granfröförråden kommer inte att kunna fyllas på i höst heller eftersom granens blomning  i vår enligt prognoserna kommer att vara mycket svag i hela landet (bild 1). Andelen honblomknoppar av alla analyserade knoppar i vår bara är omkring en procent, medan varannan knopp innehåller ett honblomanlag under ett bra blomningsår. Det är nu fjärde året i rad med svag granenblomning i södra Finland.

Bild 2. Prognos för tallens blomning för våren 2018.

Tallfröskördarna i södra Finland blir svagare under de närmaste åren

I vår förväntas en tämligen riklig tallfröskörd i södra och delar av mellersta Finland. I landets norra del blir skörden av tallfrön svag vad beträffar mängden och kvaliteten. Utsikterna för naturlig föryngring i södra Finland blir dock allt mindre eftersom tallfröskörden i landets södra delar under de kommande två vårarna förväntas bli sämre under än i vår.

Våren 2019 blir skörden av tallfrö i södra Finland och i Mellersta Finland medelmåttig eller sämre. Däremot förväntas en ovanligt riklig fröskörd i norra Finland till följd av antalet småkottar. Kvaliteten på fröna är fortfarande en gåta eftersom vädret under sommare kommer att ha en avgörande inverkan på hur fröna mognar och gror.

Prognosmodellerna och knoppanalyserna av fröskörden baserar sig på väderfaktorer och förutspår att tallens honblomning i vår kommer att vara blygsam i hela landet (bild 2). Eftersom utvecklingen av tallfröet från blomfas till fröfall tar två år, förväntas en svag tallfröskörd våren 2020.

Naturresursinstitutet följer årligen våra huvudsakliga skogsträdarters blomning och kotteskörd i specifika observationsbestånd för fröskörd samt gör mikroskopiska knoppanalyser av barrträdens blomning.  Den senaste prognosmetoden är prognosmodellerna för fröskörd som grundar sig på väderfaktorer. Med hjälp av uppföljningsresultaten, modellerna och prognoserna är det möjligt att få information som behövs bland annat vid skogsföryngring och fröförsörjning.