Nyheter Cirkulär ekonomi, Ekonomi, Jordbruk, Mat, Skog

Tematiska kartor och information om närings- och energirika biomassor och deras geografiska läge finns nu i den öppna nättjänsten Biomassa-atlas. Tjänsten visar mängden av åkergrödor och biflöden, biologiskt nedbrytbart avfall från företag och kommuner, skogens flispotential, gödsel och aska samt deras geografiska läge. Tjänsten finns nu med uppdaterad information även på svenska och gör det möjligt för användare att beräkna mängden biomassa i ett valfritt geografiskt område i Finland.

Biomassa-atlasen ger information om, till exempel, spannmål halm. Klicka för att förstora.

Biomassa-atlasen som är utformad att betjäna många olika användargrupper, främjar användningen av förnybara naturresurser inom många industrier, såsom energi, livsmedelsproduktion och bioraffinering. Dessutom är den till hjälp vid övervakning av kol- och näringsnivåer. Kartan har ett användarvänligt användargränssnitt och informationen om biomassorna uppdateras årligen, senast i augusti.

”Noggrann platsinformation om biomassor används för olika ändamål. Till exempel för att planera nya investeringar eller råvaruanskaffningar eller för att fastställa den bästa platsen för nya produktionsanläggningar”, säger forskare Eeva Lehtonen, produktägare till Biomassa-atlas.

”Hittills har beräkningar av den regionala biomassapotentialen i Biomassa-atlasen använts för att till exempel utveckla avfallshanteringen, öka produktionen av förnybar energi, producera bränsle, cirkulera näringsämnen från biomassor till åkrar och anlägga en biogasanläggning. Och tjänstens potentiella användningsområde omfattar alla industrier som använder biomassa.”

Biomassa-atlasen som togs i bruk på finska år 2017 har utvecklats av Naturresursinstitutet (Luke) i samarbete med Finlands miljöcentral, Tapio, Östra Finlands universitet och Vasa universitet med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet.

Det finns stor efterfrågan även för det finns stor efterfrågan på skogsbiomassa. Exakta och snabba data hjälper till att planera investeringar. Foto: Erkki Oksanen.