Nyheter Jordbruk
Taloustohtorin kannattavuuskirjanpito kattaa nyt myös mehiläistarhaukseen. Tapio Tuomela/Luke
Naturresursinstitutets lönsamhetsbokföring omfattar nu också biodlingen. Tapio Tuomela/Luke

Naturresursinstitutets (Luke) lönsamhetsbokföring omfattar nu också biodlingen. År 2013 var biodlingens lönsamhet en aning bättre än jordbrukets, men dock på en anspråkslös nivå. Lönsamhetskvoten var 0,44 och företagarinkomsten stannade på 4 800 euro per år.

− Anslutningen av biodlingen till systemen för lönsamhetsbokföring genomfördes som ett samarbete mellan Luke och Suomen Mehiläishoitajain Liitto (Finlands biodlarförbund SML). Till lönsamhetsbokföringen anslöt sig 12 biodlare som i genomsnitt hade 90 bikupor, berättar redovisningschef Arto Latukka från Luke.

Intäkter från honungsförsäljning

År 2013 var de totala intäkterna från biodlingen 27 200 euro. Av det var honungsförsäljningens andel 84 procent. Inkomster fick man också genom slungningstjänst och försäljning av bin samt stöd per kupa, som uppgick till 6 procent av de totala intäkterna.

Produktionskostnaderna var 33 600 euro. De största utgiftsposterna var inköp av material och tillbehör, 11 700 euro. Utgifter för försäkringar och hyror uppgick till 2 100 euro. Avskrivningar på byggnader och maskiner uppgick till 3 800 euro.

När man från de totala intäkterna drar av alla produktionskostnader utom lönekrav för företagarfamiljens arbete och räntekrav på det egna kapitalet, får man företagarinkomsten.

− Företagarinkomsten blev 4 800 euro per år som ersättning för företagarfamiljens egen arbetsinsats och investerat eget kapital, förklarar forskaren Marja Vilja från Luke.

För företagarnas arbetsinsats på 620 timmar skulle en lönekostnad enligt en timlön på 14,9 euro bli 9 200 euro. Räntekostnaden för det egna kapitalet på 34 200 euro blev 1 700 euro enligt en fastställd ränta på 5 procent. När de här kostnadsposterna dras av från företagarinkomsten, får man företagarvinsten. Den blev negativ det vill säga att biodlingen gav en förlust på 6 100 euro per biodling per år.

Lönsamheten är blygsam

Lönsamhetskoefficienten erhålls genom att man dividerar företagarinkomsten med summan av lönekravet och räntekravet på eget kapital. Räkenskapsåret 2013 blev lönsamhetskoefficienten för biodlingen 0,44. På det sättet fick man en timlön på 44 procent av målet på 14,9 euro eller 6,5 euro. På det egna kapitalet fick man en ränteinkomst på 2,2 procent eller 44 procent av målet på 5 procent. Lönsamhetskoefficienten för alla lantbruk i Finland var samtidigt 0,41.

I biodlingsekonomin är andelen eget kapital av de totala tillgångarna dvs. soliditeten cirka 88 procent. Biodlingsgårdarna var solida.

Uppgifterna finns i webbtjänsten Ekonomidoktorn

Lönsamhetsresultaten för biodlingsekonomin för år 2013 finns på Lukes webbsidor Ekonomidoktorn i tjänsten Biodlingsekonomi: www.luke.fi/ekonomidoktorn.