Nyheter Vilt

I februari 2020 var antalet järvar i Finland 385–390, av vilket 135–140 individer förekom i renskötselområdet. Antalet järvar är nu ungefär tio gånger större än i början av 1990-talet.

– Under de senaste tre årtiondena har beståndet ökat med cirka tio procent per år. Ökningen har varit kraftigast under de senaste tio åren, säger forskningsprofessor Ilpo Kojola på Naturresursinstitutet.

Kojola säger att skyddsåtgärderna har främjat återhämtningen av järvbeståndet som hade utrotats nästan helt.

Beståndsberäkningen utgår från beräkningarna på vilttrianglarna och i området

Beräkningen av järvbeståndet och utvecklingen av beståndet utgår från beräkningarna på vilttrianglarna. För de tre nordligaste kommunerna (Enontekis, Enare och Utsjoki) utgår beräkningarna från områdesberäkningarna som samordnades av Forststyrelsen och utfördes i samarbete med renbeteslag 2019–2020.

– Vi utförde beräkningarna på detta sätt, eftersom de flesta järvar i de tre nordligaste kommunerna förekommer i fjällområdet, där antalet vilttrianglar är obetydligt, konstaterar Kojola.

Järven är fridlyst

I Europa förekommer järven endast i Finland, Norge, Sverige och Ryssland. Arten fridlystes i Finland 1982 då beståndet enligt beräkningar enbart utgjordes av några tiotals individer.

Efter fridlysningen började antalet öka stegvis. Efter 2016 har myndigheten årligen beviljat några tillstånd till jakt på järv i renskötselområdet i syfte att minska stora skador på rennäringen.