Nyheter Skog, Statistik

I mars avverkades skogsindustibolagens och statens skogar i en snabb takt, medan avverkningen av privata skogar var något mindre än i fjol. Sammanlagt avverkades 6,3 miljoner kubikmeter virke, varav massavedens andel var rekordartade 3,9 miljoner kubikmeter.

I mars avverkades sammanlagt 6,3 miljoner kubikmeter virke för industriell användning i Finland, dvs. något mer än året innan. Jämfört med medeltalet för föregående tioårsperiod ökade avverkningen med 6 procent.

I privata skogar avverkades 5,2 miljoner kubikmeter virke, vilket var en procent mindre än i mars för ett år sedan. Sammanlagt 4,1 miljoner kubikmeter virke från privata skogar kom från rotavverkningar och 1,1 miljoner kubikmeter från mottagning av leveransköp. Volymen för rotavverkningar översteg medelvärdet för mars under de senaste åren med 7 procent och volymen för leveransköp med 3 procent.

Avverkning av industrivirke 2005–2015

Avverkningarna på god väg i skogsindustribolagens och statens skogar

Sammanlagt 1,1 miljoner kubikmeter virke avverkades i skogsindustribolagens egna skogar och de skogar som Forststyrelsen disponerar över. Avverkningsvolymen var 9 procent större än året innan och 13 procent större än i mars i genomsnitt.

Av avverkningen i mars var 2,4 miljoner kubikmeter timmer och rekordartade 3,9 miljoner kubikmeter massaved. Volymen för både timmer och massaved var en procent större än i fjol.

I januari–mars avverkades sammanlagt 16,8 miljoner kubikmeter virke för industrin, varav timrets andel var 6,5 och massavedens andel 10,3 miljoner kubikmeter. Mängden timmer var 9 procent mindre och mängden massaved 1 procent mindre än för motsvarande tidpunkt året innan.

I mars arbetade sammanlagt 5 200 personer inom skogsavverkning. Cirka 1 700 avverkningsmaskiner, cirka 1 800 skogstraktorer och cirka 1 500 lastbilar användes.

Månatlig avverkning av industrivirke