Nyheter Jordbruk, Statistik

Jordbruks- och trädgårdsföretagen betalade i genomsnitt 223 euro per hektar i arrende för jordbruksmark per år. Uppgifterna framgår av Naturresursinstitutets (Luke) nya statistik Arrendepriser för jordbruksmark och baserar sig på uppgifter om arrendepriser för åkrar som insamlades i samband med skörde- och trädgårdsundersökningen 2016.

De regionala skillnaderna mellan arrendepriserna är stora. Arrendepriserna per hektar var högst i Egentliga Finland, 350 euro, Nyland 297 euro, och Åland, 272 euro. Arrendepriserna var lägst i Lappland och Kajanaland (100 respektive 98 euro/ha).

’’Även de gårdsspecifika variationerna i arrendepriserna var stora. På hela landets nivå betalade gårdar som fokuserar på konventionell produktionssätt i genomsnitt 221 euro och ekologiska gårdar 227 euro per hektar. För trädgårdsföretag var arrendepriserna för odlingsmark betydligt högre, 293 euro per hektar’’ säger överaktuarie Pia Outa-Pulkkinen från Naturresursinstitutet.

Enligt produktionsinriktning betalade fjäderfä- och svingårdar samt trädgårdsföretag över 300 euro per hektar i arrende.  För mjölkboskapsgårdar och gårdar som producerar nötkött var arrendepriserna ca 200 euro per hektar.

En tredjedel av åkerarealen arrenderas

Det är vanligt att arrendera åkrar i Finland. Under de senaste åren har över en tredjedel av åkerarealen varit arrenderad. Sammanlagt 60 procent av jordbruken och trädgårdsföretagen hade arrenderade åkrar 2016. Uppgifterna framgår av Naturresursinstitutets (Luke) statistik Jordbruks- och trädgårdsföretagens jorddisponering.

Ca 5 000 jordbruk och trädgårdsföretag svarade på enkäten

En enkät om arrendepriser för åkrar hade bifogats skörde- och trädgårdsundersökningen 2016. Den besvarades av ca 5 000 jordbruk och trädgårdsföretag. I resultaten beaktas inte svar enligt vilka arrendepriset var noll euro.

Urvalet i skördeundersökningen omfattar ca 6 600 gårdar, av vilka ca 600 är ekologiska. Urvalet har indelats enligt tre egenskaper: gårdens geografiska läge (NTM-central), produktionsinriktning och gårdsstorlek. På detta sätt är urvalet så representativt som möjligt för hela landet. Trädgårdsundersökningen omfattar årligen ca 3 100 trädgårdsföretag som odlar på friland eller i växthus. Uppgifterna insamlas av gårdarna via nättjänsten och per telefon.