Nyheter Jordbruk, Mat, Statistik

Efter två svaga skördeår i rad ser årets skörd ut att bli medelmåttig, dvs. 3,6 miljarder kilo. Rågskörden ser ut att bli god, 140 miljoner kilo, eller mer än trefalt större än 2018.

Försommarvädret har gynnat åkergrödornas tillväxt i nästan hela Finland. Ställvis har visserligen torkan påverkat växten i södra Finland. I södra Karelen och längs västkusten skulle mera värme ha behövts.

Kuvassa vehnää ja leppäkerttu
Vete. (Foto: Ulla Ramstadius)

– För tillfället är skördeförväntningarna goda för så gott som all gröda runtom i Finland. Det är endast skördeutsikterna för rybs och raps som är dåliga på grund av skadeinsektangrepp, konstaterar överaktuarien vid Naturresursinstitutets (Luke) statistiktjänster Anneli Partala.

Allmänt taget verkar utsikterna för åkergrödorna bättre än genomsnittet speciellt beträffande råg och ärter. Det är ännu en till två månader kvar innan skörden inleds, så vädret under slutet av sommaren, samt angrepp av skadeinsekter och växtsjukdomar kan ännu påverka storleken på skördarna för de olika växterna och de avgörande skedena inträffar då tröskningen av de olika grödorna inleds.

En riklig rågskörd betyder inhemskt rågbröd

Det senaste årets rågskörd täckte endast 40 procent av det inhemska behovet. Enligt de nuvarande utsikterna kommer rågskörden denna höst att bli större än den föregående och täcka det inhemska behovet för över ett år. Rågsskördeuppskattningen på 140 miljoner kilo skulle bli den största på nästan 30 år och eliminera behovet på importerad råg i över ett år.

Den största havreskörden på sex år

Den finska havren är en viktig exportgröda som finner köpare runtom i världen. Skördeuppskattningen på nästan 1 100 miljoner kilo havre täcker väl den inhemska industrins växande havrehunger som för tillfället är cirka 300 miljoner kg. Foderhavrens åtgång inom lantbruket är lite större än inom industrin.

Det viktigaste foderspannmålet är emellertid kornet. Den uppskattade skörden på 1 500 miljoner kilo är en tiondel mindre än genomsnittet, men ändå en dryg tiondel större än föregående års kornskörd.

Nedgång för rybs och raps

Skördarna för rybs och raps har senast varit så här små på 1970-talet. Den beräknade skördeutfallet på tillsammans omkring 41 miljoner kilo skulle i så fall bli 42 procent lägre än för föregående år. De bägge oljeväxterna såddes på betydligt mindre arealen än föregående år. Hektarskördarna beräknas också bli ännu lägre än föregående års obetydliga skörd.

Insamling av data för statistiken

Lukes skördestatistik baserar sig på uppskattningar från experter i de lokala ProAgria centralernas distrikt som beskriver situationen den 15 juli. De kommunvisa skördeuppskattningarna är uppgjorda enligt visuella bedömningar av lokal expertis. Uppgifterna om grödornas arealer fördelning bygger på statistikdata från landsbygdsnäringsförvaltningen vid Livsmedelsverket

Den följande skördestatistiken som kommer att beskriva situationen för den 26 augusti publiceras den 30.8. De definitiva, mest omfattande och noggranna skördeuppgifterna kommer att publiceras den 22 november efter att Luke samlat in de regionvisa skördeuppgifterna från gårdarna.

Läs också