Nyheter Jordbruk, Mat, Statistik

Den spannmålsförädlande industrin och förmedlarna av spannmål köpte i fjol sammanlagt 2,2 miljarder kilo spannmål av gårdarna, dvs. 0,4 miljarder kilo mer än året innan. Den industriella användningen av havre ökade medan användningen av vete minskade, men den totala mängden höll sig på samma nivå som året innan, dvs. 1,4 miljarder kilo.

Cirka hälften av den spannmål som bärgas på åkrarna i Finland säljs från gårdarna till spannmålsförmedlare eller direkt till industrin. År 2014 sålde gårdarna mest korn till marknaden, 920 miljoner kilo. Inköpen av foderkorn ökade med en tredjedel från året innan. Sammanlagt 660 miljoner kilo vete köptes på marknaden, vilket var 11 procent mer än året innan. Havre köptes i nästan samma kvantitet, dvs. 620 miljoner kilo, vilket var 17 procent mer än året innan. Inköpen av råg ökade med en fjärdedel och uppgick till 44 miljoner kilo.

Största delen av spannmålen går till livsmedels- och foderindustrin

År 2014 använde livsmedelsindustrin sammanlagt 430 miljoner kilo och foderindustrin 620 miljoner kilo spannmål. Den övriga industrin använde totalt 310 miljoner kilo spannmål, dvs. något mer än året innan. Den övriga användningen inkluderar bland annat mältning samt tillverkning av etanol, stärkelse, limpulver och enzymer.

Industrin använde mest korn, 560 miljoner kilo. Nästan hälften av korninköpen gick till tillverkning av foder. Användningen av korn för livsmedel var småskalig och uppgick till 14 miljoner kilo. Användningen för både foder och livsmedel låg på samma nivå som året innan. Den övriga användningen av korn uppgick till 300 miljoner kilo och ökade något från 2013.

Sammanlagt 440 miljoner kilo vete användes för tillverkning av livsmedel och foder 2014. Livsmedlens andel var 250 miljoner kilo och fodrens 190 miljoner kilo.

Industrin förädlade allt mer havre. År 2014 användes totalt 270 miljoner kilo havre. Användningen har ökat med 11 procent sedan 2013 och med 27 procent sedan 2012. Största delen av havren, dvs. 190 miljoner kilo användes för foder, och användningen ökade med närmare 8 procent från året innan. För livsmedel användes 80 miljoner kilo havre, dvs. nästan 13 miljoner kilo mer än året innan.

Största delen av rågskörden går till livsmedelsindustrin. Användningen, 87 miljoner kilo, minskade med 5 miljoner kilo från året innan.

Spannmålslager

I slutet av 2014 hade industrin och handeln sammanlagt 530 miljoner kilo spannmål i lager, varav havre stod för 190 miljoner kilo (36 procent), korn för 140 miljoner kilo (27 procent), vete för 140 miljoner kilo (27 procent) och råg för 53 miljoner kilo (10 procent).

De statistiska tabellerna publiceras i tjänsten Lantbruksstatistik.fi.

 

Bakgrund till statistiken

Uppgifterna om inköp av spannmål dvs. om saluföringen insamlas kvartalsvis av alla företag i Finland som köper spannmål eller rybs/raps direkt från gårdarna. Uppgifterna om användningen av inhemsk och utländsk spannmål insamlas kvartalsvis av livsmedels- och foderindustrin samt av den övriga industrin som använder spannmål. Lageruppgifterna om inhemsk och utländsk spannmål samt rybs/raps insamlas halvårsvis av alla företag som har spannmålslager i slutet av juni eller december.