Nyheter Allmän

Doktorn i skogsteknologi, forskarprofessor Antti Asikainen tillträder som överdirektör för forskning på Naturresursinstitutet den 14 januari. Han svarar för Naturresursinstitutets forsknings- och kundprocesser samt utvecklingen av forskningens genomslag. Överdirektören för forskning tillsätts på fem år.

Antti Asikainen har gedigen ledarerfarenhet från stora internationella tvärvetenskapliga forskningskonsortier och forskningsprogram. Professor Asikainen har tidigare varit anställd på Skogsforskningsinstitutet, Joensuu universitet, Teknologiska forskningscentralen VTT och Joensuun Tiedepuisto Oy. Sedan 2016 har han lett programmet Boreal grön bioekonomi på Naturresursinstitutet. Han är också medlem i Finlands klimatpanel.

Som överdirektör med ansvar för forskningen på Naturresursinstitutet vill professor Asikainen säkerställa att institutet arbetar med vetenskapligt gedigen forskning för beslutsunderlag.

”Naturresursinstitutet är en ung organisation som på kort tid har lyckats etablera sig som en ledande aktör inom naturresursforskningen i Europa. Nationella och globala utmaningar ökar behovet av tvärvetenskaplig kunskap och innovation för att vi ska kunna bygga upp ett hållbart, konkurrenskraftigt och klimatsmart samhälle. På Naturresursinstitutet finns multisektoriell och mångvetenskaplig expertis inom bioekonomi, från genetik till bioprodukter och tillämpad cirkulär ekonomi. Det är vårt trumfkort när vi ska ta itu med de problem som företag och samhället tampas med.”

Överdirektören för forskning drar upp riktlinjerna för Naturresursinstitutets forskningsstrategi och sätter målen för finansieringen. Dessutom ska överdirektören bygga upp en internationellt konkurrenskraftig och ambitiös projektportfölj.

”Antti Asikainen har byggt upp nätverk med forskningspartner och andra intressenter både i Finland och internationellt. Han har med framgång lett stora tvärvetenskapliga forskningskonsortier och -program speciellt inom skogsbioekonomi, bioenergi och skogsteknologi. Han är också väl insatt i nya tekniska och digitala lösningar”, säger Johanna Buchert, generaldirektör för Naturresursinstitutet.