Nyheter Vilt

Enligt Naturresursinstitutets beräkning finns det 1450–1500 skogsrenar på övervintringsområdet i Suomenselkä i Österbotten. Antalet är ett par hundra större än år 2015.

Andelen kalvar i skogsrenstammen har ökat något och är nu ca 18 procent.

Räkningen av skogsrenar i Kajanaland avbröts på grund av svåra förhållanden

I vinter förekommer skogsrenar i små flockar på ett ovanligt brett område i Kajanaland.

Foto: Arto Juntunen.

I skogsdungar i Sotkamo, Kuhmo och till och med Nurmes kunde man inte räkna betande skogsrenar på ett tillförlitligt sätt eftersom de var utspridda över området. Således skjuts räkningen av skogsrenstammen i Kajanaland upp till nästa vinter.

– I vinter har den tjocka och hårt packade snön klart inverkat på skogsrenarnas normala grävande efter renlav.  Skogsrenarna har delvis förflyttat sig från öppna renlavshedar till skogsdungar för att äta skägglav och lav. Dessutom har de under vintern rört sig mer än normalt, säger forskare Antti Paasivaara vid Naturresursinstitutet.

Under tidigare år har skogsrenarna i Kajanaland övervintrat huvudsakligen på ett litet åsområde i Sotkamo. Där har man kunnat räkna dem på ett tillförlitligt sätt.

Naturresursinstitutets räkningar av skogsrenar genomfördes med överflygning som en del av MetsäpeuraLife-projektet i Suomenselkä 19.2 – 27.2. och i Kajanaland 5.3. – 14.3. Förhållandena i Suomenselkä var utmärkta för räkningen: normala mängder snö, vilket hjälpte till vid spårobservationer.

Inventeringsområdena fastställdes utifrån en förkartering baserad på observationer från skogsrenarnas GPS-sändare, observationer förmedlade av Forststyrelsen, Finlands viltcentral och allmänheten och Naturresursinstitutets terrängkartläggning.

Naturresursinstitutet tackar alla som har deltagit i observationerna av skogsrenar.