Nyheter Vilt

Naturresursinstitutet (Luke) uppskattar att det i Finland finns cirka 2490–2560 lodjur som är äldre än ett år före jaktsäsongens början hösten 2016. Jämfört med i fjol har stammen vuxit bara i Mellersta Finland. I övriga delar av landet är lodjursstammen en smula mindre eller i det närmaste oförändrad.

Antalet lodjur reducerades jämfört med år 2015 (2700–2795). Man uppskattar att minst 453–474 kullar föddes 2015, vilket är 10 % mindre än i 2014. Antalet kullar ökade i fjol bara i Mellersta Finland. Antalet kullar reducerades i sju av de Finlands viltcentrals regionala område, och var stort sett oförändrad i övriga delar av landet. Reduktionen av förekomsten genom jakt förra vintern och vintrarna före det förväntas märkas i stammen under de kommande 3–5 åren.

Lukes uppskattning av lodjursstammen bygger på iakttagelser av lodjurskullar som Lukes fältarbetare, rovdjurskontaktpersoner, Forststyrelsen, renskötare, Finlands viltcentral samt gränsbevakare har gjort. Antalet lodjurskullar uppskattades utifrån nästan 4 300 iakttagelser mellan september 2015 och februari 2016 samt utifrån inventering av snöspår under de två föregående vintrarna. Man har inventerat snöspår i tio av Finlands viltcentrals områden i samarbete mellan Finlands viltcentral, Luke och jägarna; den senaste inventeringen gjordes i de södra delarna av Nyland i januari 2016. Det omfattande observationsmaterialet stöds av det forskningsmaterial som man får in genom GPS-försedda lodjur.

Läs också