Nyheter Vilt

Naturresursinstitutet (Luke) uppskattar att det i Finland finns cirka 2 700–2 795 lodjur som är äldre än ett år före jaktsäsongens början hösten 2015. Jämfört med i fjol har stammen vuxit i södra Uleåborg och Norra Karelen. I övriga delar av landet är lodjursstammen i det närmaste oförändrad.

Antalet lodjur höll sig på ungefär samma nivå som 2014 (2 740–2 890). Man uppskattar att minst 487–541 kullar föddes 2014, vilket är i samma storleksklass som 2013. Antalet kullar ökade i fjol särskilt i Mellersta Österbotten och de södra delarna av Norra Österbotten samt i Norra Karelen. I övriga delar av landet var både mängden kullar och lodjursstammen i stort sett oförändrad. Reduktionen av förekomsten genom jakt förra vintern och vintrarna före det förväntas märkas i stammen under de kommande 3–5 åren.

Lukes uppskattning av lodjursstammen bygger på iakttagelser av lodjurskullar som Lukes fältarbetare, rovdjurskontaktpersoner, Forststyrelsen, renskötare, Finlands viltcentral samt gränsbevakare har gjort. Antalet lodjurskullar uppskattades utifrån nästan 5 000 iakttagelser mellan september 2014 och februari 2015 samt utifrån inventering av snöspår under de tre föregående vintrarna. Man har inventerat snöspår i tio av Finlands viltcentrals områden i samarbete mellan Finlands viltcentral, Luke och jägarna; den senaste inventeringen gjordes i de södra delarna av Uleåborg i januari 2015. Det omfattande observationsmaterialet stöds av det forskningsmaterial som man får in genom GPS-försedda lodjur.

Uttalande om Finlands lodjursstam (på finska)

Mer detaljerad information om uppskattningen av lodjursstammen på nätet (på finska)

Storleken på Finlands lodjursstam sedan år 2000. Det orangefärgade området på bilden baserar sig på Lukes årliga uppskattningar av lodjursstammen.
Storleken på Finlands lodjursstam sedan år 2000. Det orangefärgade området på bilden baserar sig på Lukes årliga uppskattningar av lodjursstammen.
Uppskattat antal lodjurskullar i hela Finland 2000–2014.
Uppskattat antal lodjurskullar i hela Finland 2000–2014.

Save