Nyheter Skog

På övervakningsplatserna för granbarkborre överskreds den så kallade riskgränsen på 15 000 granbarkborrar/grupp fällor inte före midsommar. Flest granbarkborrar, närmare 11 000 individer, hade samlats i övervakningsfällorna i centrala Finland. Antalet var stort även på många andra platser i Södra och Mellersta Finland (figur 1).

− Om riskgränsen överskrids finns det så många granbarkborrar att de kan bryta ned granarnas kådförsvar, vilket leder till att granarna dör, säger Tiina Ylioja, forskare vid Naturresursinstitutet.

Enligt Ylioja är det sannolikt att riskgränsen överskrids under sommaren på de övervakningsplatser där man nu observerade 9 000 granbarkborrar.

Figur 1. Övervakningsplatser för granbarkborre vid hyggesgläntor 2021. Storleken på cirklarna beskriver fångsten fram till midsommar. I bakgrunden landskapsgränserna. (Karta: Tiina Ylioja, Naturresursinstitutet. Bakgrundskarta: Google Maps, Landskapsgränser: Lantmäteriverket)

För förökning behövs det värme och lämpliga platser

I Finland är en ökning av granbarkborren kopplad till varmt väder och till att det finns lämpliga förökningsplatser för insekterna. Granbarkborren förökar sig i virke med bark och i skadade träd.

– Även om det är varmt innebär det inte att det utgör en omfattande risk för granbestånden. Men en kraftig torka gör granarna mer utsatta för granbarkborre, säger Ylioja.

Stormarna Paula och Aatu orsakade skador på trädbeståndet och ökar risken för förstörelse

Stormarna Paula och Aatu under midsommarveckan orsakade omfattande skador på trädbeståndet. På områdena med skogsskador finns det en förhöjd risk för att populationerna av granbarkborre ökar. För att förebygga angrepp av granbarkborre är det viktigt att avlägsna skadade granar ur skogarna så snart som möjligt.

Populationerna av granbarkborre verkar öka särskilt i centrala Finland, där det under stormen Aatu ställvis uppstod omfattande skogsskador. Även på stormen Paulas väg i Norra Österbotten och Kajanaland har ett relativt stort antal granbarkborrar observerats.

Figur 2. Stormarna under midsommarveckan fällde många granar, foto Tiina Ylioja.