Nyheter Skog

Sjukdomen som pinar coloradogranarna i Kymmenedalen orsakas av svampen Neonectria neomacrospora.

Svampinfektionen orsakar sprickor med kådflöde och störningar i tillväxten samt mörka, övervallade sår på stammen och grenarna. Grenarna och stammarna på angripna träd torkar och ofta dör trädet. Foto Marja Poteri, Luke.

Forskare lyckades isolera skadegöraren hos coloradogranarna i Arboretum Mustila där de första sjukdomssymtomen konstaterades redan på 1980-talet. Tills vidare har inga andra ädelgranar eller trädslag i området uppvisat symtom på kräftangrepp. Svampen identifierades med hjälp av dna-analys.

N. neomacrospora är nära besläktad med Neonectria fuckeliana (röd barrträdskräfta) som spridits kraftigt de senaste åren och skadat nya plantor på granodlingar i hela Finland med undantag för de nordligaste delarna av landet.

Utöver på ädelgran kan svampen orsaka skador även på vanlig skogsgran

Vid experiment i Naturresursinstitutets växthus i Suonenjoki har man kartlagt den i Finland isolerade svampens sjukdomspotential på unga plantor.

– Under provförhållanden kunde vi konstatera att flera olika ädelgransarter och även vanlig skogsgran utvecklar symtom på sjukdomen när de exponeras för svampen. Vi kommer nu att inleda en kartläggning av de områden där Neonectria neomacrospora förekommer, samt av svampens värdväxter i den finska naturen, säger forskare Anne Uimari från Naturresursinstitutet.

I Finland är ädelgranar vanliga prydnadsträd på grönområden.  De odlas också allt mer till julgranar och pyntegrönt. Foto Anne Uimari, Luke.

Den nu isolerade skadegöraren är ett känt gissel även i Nordamerika och de senaste åren har den också blivit vanligare i bland annat Norge och Danmark där den har orsakat stora skador på olika ädelgransarter. Svampen finns på Växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavet EPPO:s lista över potentiella karantänsskadegörare.

Klimatförändringarna avspeglas på skogarnas tillstånd. Klimatförändringar kan ge upphov till förhållanden som gynnar nya växtskadegörare och medföra ändringar i kända skadegörares förekomst, värdväxter och sjukdomspotential. Det är svårt att förutse risker som hänför sig till växtskadegörare och därför är det viktigt att man identifierar skadegörarna i ett så tidigt skede som möjligt och förhindrar deras spridning.