Inlägg Trädgård

Text: Marjatta Sihvonen

Enligt NaturVentions teknologidirektör Niko Järvinen har kompetensutvecklingen fått för lite uppmärksamhet i finska trädgårdsföretag.

: ”Ei ole tarkoitus tuottaa steriiliä, vaan luonnollista ilmaa”, sanoo älykkäitä viherseiniä valmistavan NaturVentionin teknologiajohtaja Niko Järvinen. Kuva: Veikko Somerpuro
”Syftet är inte att producera steril, utan naturlig luft”, säger NaturVentions teknologidirektör Niko Järvinen. Företaget tillverkar intelligenta grönväggar. Bild: Veikko Somerpuro

Detta blev uppenbart när företaget, som tillverkar intelligenta grönväggar, inte kunde hitta en grönväxtproducent i Finland som skulle passa företagets behov.

NaturVention med säte i Jyväskylä är inte ett typiskt trädgårdsföretag. Genom att kombinera levande växter och artificiell intelligens tillverkar företaget grönväggar som renar inomhusluften. Företaget har kunder i hem- och utlandet, nyligen gjorde man en långtradarleverans med levande väggar till Sverige.

”Grönväggarna växer i ett odlingsunderlag som vi utvecklat och där rotsystemets mikrober bryter ner orenheterna i luften till näringsämnen som lämpar sig för växterna”, berättar Niko Järvinen.

Grönväxterna för väggarna importeras från Tyskland eftersom man inte kunde hitta en lämplig producent i Finland. Järvinen uppmuntrar finska trädgårdar att våga söka nya alternativ för att utveckla sin verksamhet.

”Grönväxtodlarna producerar stora partier närmast för högtider. Den kvalitet, mängd och året-runt-produktion som vi skulle behöva fanns inte att få och inte heller viljan att ge sig in på något nytt.  Det har växt upp nya, intressanta företag runt led-ljus, men i övrigt är kompetensutvecklingen särskilt i växthus på en för låg nivå”, undrar Järvinen.

Från början var det klart att NaturVentions luftrening baserar sig på växter och inte endast filterteknologi.

”Syftet är inte att producera steril, utan naturlig luft. Den här reningen är biologiskt anpassningsbar.”

Järvinen berättar att den artificiella intelligensen observerar kontinuerligt omständigheterna, fuktar luften och reglerar väggen så att den bryter ner skadliga kombinationer, såsom gifter som använts i möbeltextilier eller som producerats av mögel.

En stor grönvägg är en viktig del av inredningen, därför fäster man uppmärksamhet också på valet av växter.

”Vi använder 4–5 sorter som ska vara långvariga och åldras vackert eftersom vi ger en evig garanti på väggarna. Vi använder t.ex. fågelbobräken, klätterkalla och femfingerranka”, berättar Järvinen.

Publicerad i Maaseudun Tulevaisuus Tiede-sidan 4.4.2016.

Läs också