Inlägg Fisk

Laxen i Torne älv utrotades nästan i slutet av 1900-talet på grund av alltför kraftigt havsfiske.

”Som värst fångades över 95 procent av laxen som vandrar i Östersjön. I dag är siffran ca 40 procent”, berättar specialforskare Atso Romakkaniemi.

Det alltför kraftiga fisket till sjöss begränsades genom en ökad reglering. Först fastställdes fångstkvoter för lax i början av 1990-talet. Dessa kvoter har minskats senare. Därefter stramades regleringen av kustfisket i Östersjön åt, och fiske till sjöss med drivgarn förbjöds.

Laxbeståndets tillväxt främjades genom utplantering av odlade laxyngel på 1980- och 1990-talet. Utplanteringen avslutades i början av 2000-talet då det blev klart att det större antalet lekande laxar ökade den naturliga yngelproduktionen i älven.

Kukkolaforsen i Torne älv är särskilt känt som en plats för håvfiske av sik. Till följd av de stärkta laxbestånden tillåts även begränsad håvfångst av lax. (Foto: Ville Vähä / Luke)

Ett bevis på att laxen i Torne älv är en framgångshistoria är att fångsten från älven i mitten av 1980-talet var under 1 000 laxar, medan den 2016 redan var över 20 000. Under de bästa åren på sistone har över 100 000 laxar vandrat i Torne älv. Det tillfrisknade laxbeståndet gynnar inte bara fisket i älven utan ger också havsfisket tiotusentals laxar.

Framtiden för laxen i Torne älv är fortfarande ljus.

”Laxens yngelproduktionen fortsätter att öka och kommer snart att överstiga två miljoner. Det enda bekymret inom den närmaste framtiden är överdödligheten som i viss mån observerats hos både insjuknade laxar som kommer för att leka och nykläckt yngel”, berättar Romakkaniemi.

Luke informerar årligen om laxvandringen i Torne älv. Informationen används som grund för vården av laxbestånden och regleringen av fisket.

 

Text: Sinikka Jortikka, Luke

Bilden i övre kanten: Ville Vähä, Luke

Publicerad på finska i Maaseudun Tulevaisuus 29 Maj 2017.

Läs också